אוסף יומני נתן אקסלרוד

1927 - 1958
אוסף יומני נתן אקסלרוד

אוסף סרטי הריקודים העממיים של גורית קדמן

1950 - 1960
אוסף סרטי הריקודים העממיים של גורית קדמן

אוסף משפחת גוטמן

1940 - 1950
אוסף משפחת גוטמן

אוסף אלכסנדר מרגוליס

1933 - 1969
אוסף אלכסנדר מרגוליס

אוסף קנדי לי

1880 - 1940
אוסף קנדי לי

אוסף מכון לבון

קריה בהרי נצרת

אוסף פרד מונסון

1945 - 1969
אוסף פרד מונסון

אוסף ג'ין סטולמן

1945 - 1955
אוסף ג’ין סטולמן

אוסף חנה פרקש־הימזלי

1940 - 1980
אוסף חנה פרקש־הימזלי

אוסף יומני החדשות אולפני הרצליה

1949 - 1971
אוסף יומני החדשות אולפני הרצליה

אוסף יומני ירושלים

1960 - 1989
אוסף יומני ירושלים

אוסף מיכה שגריר

אוסף מיכה שגריר

אוסף נסים מוסק (ביבליקל הפקות)

1970 - 2010
אוסף נסים מוסק (ביבליקל הפקות)

אוסף הסרטים לחקר השואה ע"ש ג'ואן סורסקי-קונסטנטינר

אוסף הסרטים לחקר השואה ע"ש ג’ואן סורסקי-קונסטנטינר

ארכיון "קרן נועה אשכול לכתב תנועה"

ארכיון "קרן נועה אשכול לכתב תנועה"

אוסף אליס מרגוליס-שלווי

1940 - 1955
אוסף אליס מרגוליס-שלווי