מולדת [028]: קו צינור בית הזיקוק לשמן

תאריך לא ידוע
  • דירוג