יומן כרמל II-059, מיום 11 בנובמבר, 1950

1950
  • דירוג