יומן כרמל I-001, ינואר 1935

1935
יומן כרמל I-001, ינואר 1935

יומן כרמל I-002, מרץ 1935

1935
יומן כרמל I-002, מרץ 1935

יומן כרמל I-004, מרץ 1935

1935
יומן כרמל I-004, מרץ 1935

יומן כרמל I-005, אפריל 1935

1935
יומן כרמל I-005, אפריל 1935

יומן כרמל I-006, אפריל-מאי 1935

1935
יומן כרמל I-006, אפריל-מאי 1935

יומן כרמל I-007, מאי 1935

1935
יומן כרמל I-007, מאי 1935

יומן כרמל I-008, מאי-יוני 1935

1935
יומן כרמל I-008, מאי-יוני 1935

יומן כרמל I-009, יוני-יולי 1935

1935
יומן כרמל I-009, יוני-יולי 1935

יומן כרמל I-010, יוני-יולי 1935

1935
יומן כרמל I-010, יוני-יולי 1935

יומן כרמל I-011, קיץ 1935

1935
יומן כרמל I-011, קיץ 1935

יומן כרמל I-012, ל"ג בעמר 1935

1935
יומן כרמל I-012, ל"ג בעמר 1935

יומן כרמל I-013, קיץ 1935

1935
יומן כרמל I-013, קיץ 1935

יומן כרמל I-014, קיץ 1935

1935
יומן כרמל I-014, קיץ 1935

יומן כרמל I-016, יוני 1935

1935
יומן כרמל I-016, יוני 1935

יומן כרמל I-017, יוני-יולי 1935

1935
יומן כרמל I-017, יוני-יולי 1935

יומן כרמל I-018, יולי 1935

1935
יומן כרמל I-018, יולי 1935

יומן כרמל I-019, יולי 1935

1935
יומן כרמל I-019, יולי 1935

יומן כרמל I-020, קיץ 1935

1935
יומן כרמל I-020, קיץ 1935

יומן כרמל I-021, קיץ 1935

1935
יומן כרמל I-021, קיץ 1935

יומן כרמל I-022, קיץ 1935

1935
יומן כרמל I-022, קיץ 1935

יומן כרמל I-023, אוגוסט 1935

1935
יומן כרמל I-023, אוגוסט 1935

יומן כרמל I-024, אוגוסט 1935

1935
יומן כרמל I-024, אוגוסט 1935

יומן כרמל I-025, אוגוסט 1935

1935
יומן כרמל I-025, אוגוסט 1935

יומן כרמל I-026, אוגוסט 1935

1935
יומן כרמל I-026, אוגוסט 1935

יומן כרמל I-027, אוגוסט 1935

1935
יומן כרמל I-027, אוגוסט 1935

יומן כרמל I-028, קיץ 1935

1935
יומן כרמל I-028, קיץ 1935

יומן כרמל I-029, ספטמבר 1935

1935
יומן כרמל I-029, ספטמבר 1935

יומן כרמל I-030, ספטמבר 1935

1935
יומן כרמל I-030, ספטמבר 1935

יומן כרמל I-031, ספטמבר 1935

1935
יומן כרמל I-031, ספטמבר 1935

יומן כרמל I-032, אוקטובר 1935

1935
יומן כרמל I-032, אוקטובר 1935

יומן כרמל I-033, אוקטובר 1935

1935
יומן כרמל I-033, אוקטובר 1935

יומן כרמל I-034, אוקטובר 1935

1935
יומן כרמל I-034, אוקטובר 1935

יומן כרמל I-035, אוקטובר 1935

1935
יומן כרמל I-035, אוקטובר 1935

יומן כרמל I-036, חורף 1935

1935
יומן כרמל I-036, חורף 1935

יומן כרמל I-037, נובמבר 1935

1935
יומן כרמל I-037, נובמבר 1935

יומן כרמל I-038 מנובמבר 1935

1935
יומן כרמל I-038 מנובמבר 1935

יומן כרמל I-039, נובמבר 1935

1935
יומן כרמל I-039, נובמבר 1935

יומן כרמל I-040, נובמבר 1935

1935
יומן כרמל I-040, נובמבר 1935

יומן כרמל I-042, דצמבר 1935

1935
יומן כרמל I-042, דצמבר 1935

יומן כרמל I-043, דצמבר 1935

1935
יומן כרמל I-043, דצמבר 1935

יומן כרמל I-044, דצמבר 1935

1935
יומן כרמל I-044, דצמבר 1935

יומן כרמל I-045, חורף 1935

1935
יומן כרמל I-045, חורף 1935

יומן כרמל I-046, חורף 1935

1935
יומן כרמל I-046, חורף 1935

יומן כרמל I-047, חורף 1935-36

1935
יומן כרמל I-047, חורף 1935-36

יומן כרמל I-048, חורף 1935/36

1935
יומן כרמל I-048, חורף 1935/36

יומן כרמל I-049, חורף 1935/36

1935
יומן כרמל I-049, חורף 1935/36

יומן כרמל I-050, אפריל 1936

1936
יומן כרמל I-050, אפריל 1936

יומן כרמל I-060, אפריל 1936

1936
יומן כרמל I-060, אפריל 1936

יומן כרמל I-061, מיום 14 בנובמבר, 1936

1936
יומן כרמל I-061, מיום 14 בנובמבר, 1936

יומן כרמל I-062, מיום 20 בנובמבר, 1936

1936
יומן כרמל I-062, מיום 20 בנובמבר, 1936

יומן כרמל I-063, מיום 20 בנובמבר, 1936

1936
יומן כרמל I-063, מיום 20 בנובמבר, 1936

יומן כרמל I-064, מיום 4 בדצמבר, 1936

1936
יומן כרמל I-064, מיום 4 בדצמבר, 1936

יומן כרמל I-065, מיום 11 בדצמבר, 1936

1936
יומן כרמל I-065, מיום 11 בדצמבר, 1936

יומן כרמל I-066, מיום 18 בדצמבר, 1936

1936
יומן כרמל I-066, מיום 18 בדצמבר, 1936

יומן כרמל I-067, מיום 27 בדצמבר, 1936

1936
יומן כרמל I-067, מיום 27 בדצמבר, 1936

יומן כרמל I-068, מיום 1 בינואר, 1937

1937
יומן כרמל I-068, מיום 1 בינואר, 1937

יומן כרמל I-070, מיום 15 בינואר, 1937

1937
יומן כרמל I-070, מיום 15 בינואר, 1937

יומן כרמל I-071, מיום 22 בינואר, 1937

1937
יומן כרמל I-071, מיום 22 בינואר, 1937

יומן כרמל I-072, מיום 29 בינואר, 1937

1937
יומן כרמל I-072, מיום 29 בינואר, 1937

יומן כרמל I-073, מיום 6 בפברואר, 1937

1937
יומן כרמל I-073, מיום 6 בפברואר, 1937

יומן כרמל I-075, מיום 21 בפברואר, 1937

1937
יומן כרמל I-075, מיום 21 בפברואר, 1937

יומן כרמל I-076, מיום 28 בפברואר, 1937

1937
יומן כרמל I-076, מיום 28 בפברואר, 1937

יומן כרמל I-077, מיום 7 במרץ, 1937

1937
יומן כרמל I-077, מיום 7 במרץ, 1937

יומן כרמל I-078, מיום 14 במרץ, 1937

1937
יומן כרמל I-078, מיום 14 במרץ, 1937

יומן כרמל I-079, מיום 21 במרץ, 1937

1937
יומן כרמל I-079, מיום 21 במרץ, 1937

יומן כרמל I-080, מיום 28 במרץ, 1937

1937
יומן כרמל I-080, מיום 28 במרץ, 1937

יומן כרמל I-081, מיום 6 באפריל, 1937

1937
יומן כרמל I-081, מיום 6 באפריל, 1937

יומן כרמל I-082, מיום 12 באפריל, 1937

1937
יומן כרמל I-082, מיום 12 באפריל, 1937

יומן כרמל I-083, מיום 19 באפריל, 1937

1937
יומן כרמל I-083, מיום 19 באפריל, 1937

יומן כרמל I-084, מיום 26 באפריל, 1937

1937
יומן כרמל I-084, מיום 26 באפריל, 1937

יומן כרמל I-085, מיום 2 במאי, 1937

1937
יומן כרמל I-085, מיום 2 במאי, 1937

יומן כרמל I-086, מיום 9 במאי, 1937

1937
יומן כרמל I-086, מיום 9 במאי, 1937

יומן כרמל I-087, מיום 16 במאי, 1937

1937
יומן כרמל I-087, מיום 16 במאי, 1937

יומן כרמל I-088, מיום 23 במאי, 1937

1937
יומן כרמל I-088, מיום 23 במאי, 1937

יומן כרמל I-089, מיום 3 במאי, 1937

1937
יומן כרמל I-089, מיום 3 במאי, 1937

יומן כרמל I-090, מים 7 ביוני, 1937

1937
יומן כרמל I-090, מים 7 ביוני, 1937

יומן כרמל I-091, מיום 17 ביוני, 1937

1937
יומן כרמל I-091, מיום 17 ביוני, 1937

יומן כרמל I-092, מיום 21 ביוני, 1937

1937
יומן כרמל I-092, מיום 21 ביוני, 1937

יומן כרמל I-093, מיום 28 ביוני, 1937

1937
יומן כרמל I-093, מיום 28 ביוני, 1937

יומן כרמל I-094, מיום 4 ביולי, 1937

1937
יומן כרמל I-094, מיום 4 ביולי, 1937

יומן כרמל I-095, מיום 11 ביולי, 1937

1937
יומן כרמל I-095, מיום 11 ביולי, 1937

יומן כרמל I-096, מיום 18 ביולי, 1937

1937
יומן כרמל I-096, מיום 18 ביולי, 1937

יומן כרמל I-097, מיום 25 ביולי, 1937

1937
יומן כרמל I-097, מיום 25 ביולי, 1937

יומן כרמל I-098, מיום 2 באוגוסט, 1937

1937
יומן כרמל I-098, מיום 2 באוגוסט, 1937

יומן כרמל I-099, מיום 9 באוגוסט' 1937

1937
יומן כרמל I-099, מיום 9 באוגוסט’ 1937

יומן כרמל I-100, מיום 16 באוגוסט, 1937

1937
יומן כרמל I-100, מיום 16 באוגוסט, 1937

יומן כרמל I-101, מיום 23 באוגוסט, 1937

1937
יומן כרמל I-101, מיום 23 באוגוסט, 1937

יומן כרמל I-102, מיום 30 באוגוסט, 1937

1937
יומן כרמל I-102, מיום 30 באוגוסט, 1937

יומן כרמל I-103, מיום 6 בספטמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-103, מיום 6 בספטמבר, 1937

יומן כרמל I-104, מיום 13 בספטמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-104, מיום 13 בספטמבר, 1937

יומן כרמל I-105, מיום 20 בספטמבר 1937

1937
יומן כרמל I-105, מיום 20 בספטמבר 1937

יומן כרמל I-105, מיום 20 בספטמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-105, מיום 20 בספטמבר, 1937

יומן כרמל I-106, מיום 27 בספטמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-106, מיום 27 בספטמבר, 1937

יומן כרמל I-107, מיום 30 בספטמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-107, מיום 30 בספטמבר, 1937

יומן כרמל I-108, מיום 11 באוקטובר, 1937

1937
יומן כרמל I-108, מיום 11 באוקטובר, 1937

יומן כרמל I-109, מיום 18 באוקטובר, 1937

1937
יומן כרמל I-109, מיום 18 באוקטובר, 1937

יומן כרמל I-110, מיום 25 באוקטובר, 1937

1937
יומן כרמל I-110, מיום 25 באוקטובר, 1937

יומן כרמל I-111, מיום 1 בנובמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-111, מיום 1 בנובמבר, 1937

יומן כרמל I-112, מיום 8 בנובמבר' 1937

1937
יומן כרמל I-112, מיום 8 בנובמבר’ 1937

יומן כרמל I-113, מיום 15 בנובמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-113, מיום 15 בנובמבר, 1937

יומן כרמל I-114, מיום 22 בנובמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-114, מיום 22 בנובמבר, 1937

יומן כרמל I-115, מיום 29 בנובמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-115, מיום 29 בנובמבר, 1937

יומן כרמל I-116, מיום 6 באוקטובר, 1937

1937
יומן כרמל I-116, מיום 6 באוקטובר, 1937

יומן כרמל I-117, מיום 13 בדצמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-117, מיום 13 בדצמבר, 1937

יומן כרמל I-118, מיום 20 בדצמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-118, מיום 20 בדצמבר, 1937

יומן כרמל I-119, מיום 27 בדצמבר, 1937

1937
יומן כרמל I-119, מיום 27 בדצמבר, 1937

יומן כרמל I-120, מיום 9 בינואר, 1938

1938
יומן כרמל I-120, מיום 9 בינואר, 1938

יומן כרמל I-121, מיום 10 בינואר, 1938

1938
יומן כרמל I-121, מיום 10 בינואר, 1938

יומן כרמל I-122, מיום 17 בינואר, 1938

1938
יומן כרמל I-122, מיום 17 בינואר, 1938

יומן כרמל I-123, מיום 24 בינואר, 1938

1938
יומן כרמל I-123, מיום 24 בינואר, 1938

יומן כרמל I-124, מיום 31 בינואר, 1938

1938
יומן כרמל I-124, מיום 31 בינואר, 1938

יומן כרמל I-125, מיום 7 בפברואר, 1938

1938
יומן כרמל I-125, מיום 7 בפברואר, 1938

יומן כרמל I-126, מיום 14 בפברואר, 1938

1938
יומן כרמל I-126, מיום 14 בפברואר, 1938

יומן כרמל I-127, מיום 2 בפברואר, 1938

1938
יומן כרמל I-127, מיום 2 בפברואר, 1938

יומן כרמל I-136, מיום 24 באפריל, 1938

1938
יומן כרמל I-136, מיום 24 באפריל, 1938

יומן כרמל I-137, מיום 1 במאי, 1938

1938
יומן כרמל I-137, מיום 1 במאי, 1938

יומן כרמל I-138, מיום 8 במאי, 1938

1938
יומן כרמל I-138, מיום 8 במאי, 1938

יומן כרמל I-139, מיום 13 במאי, 1938

1938
יומן כרמל I-139, מיום 13 במאי, 1938

יומן כרמל I-140, מיום 20 במאי, 1938

1938
יומן כרמל I-140, מיום 20 במאי, 1938

יומן כרמל I-141, מיום 27 במאי, 1938

1938
יומן כרמל I-141, מיום 27 במאי, 1938

יומן כרמל I-142, מיום 4 ביוני, 1938

1938
יומן כרמל I-142, מיום 4 ביוני, 1938

יומן כרמל I-143, מיום 1 ביולי, 1938

1938
יומן כרמל I-143, מיום 1 ביולי, 1938

יומן כרמל I-144, מיום 8 ביולי, 1938

1938
יומן כרמל I-144, מיום 8 ביולי, 1938

יומן כרמל I-145, מיום 15 ביולי, 1938

1938
יומן כרמל I-145, מיום 15 ביולי, 1938

יומן כרמל I-146, מיום 22 ביולי, 1938

1938
יומן כרמל I-146, מיום 22 ביולי, 1938

יומן כרמל I-147, מיום 29 ביולי, 1938

1938
יומן כרמל I-147, מיום 29 ביולי, 1938

יומן כרמל I-148, מיום 6 באוגוסט, 1938

1938
יומן כרמל I-148, מיום 6 באוגוסט, 1938

יומן כרמל I-149, מיום 13 באוגוסט, 1938

1938
יומן כרמל I-149, מיום 13 באוגוסט, 1938

יומן כרמל I-150, מיום 20 באוגוסט, 1938

1938
יומן כרמל I-150, מיום 20 באוגוסט, 1938

יומן כרמל I-151, מיום 27 באוגוסט, 1938

1938
יומן כרמל I-151, מיום 27 באוגוסט, 1938

יומן כרמל I-152, מיום 3 בספטמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-152, מיום 3 בספטמבר, 1938

יומן כרמל I-153, מיום 10 בספטמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-153, מיום 10 בספטמבר, 1938

יומן כרמל I-154, מיום 17 בספטמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-154, מיום 17 בספטמבר, 1938

יומן כרמל I-155, מיום 24 בספטמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-155, מיום 24 בספטמבר, 1938

יומן כרמל I-156, מיום 1 באוקטובר, 1938

1938
יומן כרמל I-156, מיום 1 באוקטובר, 1938

יומן כרמל I-157, מיום 8 באוקטובר, 1938

1938
יומן כרמל I-157, מיום 8 באוקטובר, 1938

יומן כרמל I-158, מיום 21 באוקטובר, 1938

1938
יומן כרמל I-158, מיום 21 באוקטובר, 1938

יומן כרמל I-159, מיום 29 באוקטובר, 1938

1938
יומן כרמל I-159, מיום 29 באוקטובר, 1938

יומן כרמל I-160, מיום 24 בספטמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-160, מיום 24 בספטמבר, 1938

יומן כרמל I-161, מיום 12 בנובמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-161, מיום 12 בנובמבר, 1938

יומן כרמל I-162, מיום 19 בנובמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-162, מיום 19 בנובמבר, 1938

יומן כרמל I-163, מיום 26 בנובמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-163, מיום 26 בנובמבר, 1938

יומן כרמל I-164, מיום 3 בדצמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-164, מיום 3 בדצמבר, 1938

יומן כרמל I-165, מיום 10 בדצמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-165, מיום 10 בדצמבר, 1938

יומן כרמל I-166, מיום 17 בדצמבר, 1938

1938
יומן כרמל I-166, מיום 17 בדצמבר, 1938

יומן כרמל I-168, מיום 28 בינואר, 1939

1939
יומן כרמל I-168, מיום 28 בינואר, 1939

יומן כרמל I-169, מיום 29 בינואר, 1939

1939
יומן כרמל I-169, מיום 29 בינואר, 1939

יומן כרמל I-170

1939
יומן כרמל I-170

יומן כרמל I-171

1939
יומן כרמל I-171

יומן כרמל I-172, פברואר-מרץ 1939

1939
יומן כרמל I-172, פברואר-מרץ 1939

יומן כרמל I-173, מרץ 1939

1939
יומן כרמל I-173, מרץ 1939

יומן כרמל I-174, מרץ 1940

1939
יומן כרמל I-174, מרץ 1940

יומן כרמל I-175, מיום 1 באפריל, 1939

1939
יומן כרמל I-175, מיום 1 באפריל, 1939

יומן כרמל I-176, מיום 8 באפריל, 1939

1939
יומן כרמל I-176, מיום 8 באפריל, 1939

יומן כרמל I-177, מיום 22 באפריל, 1939

1939
יומן כרמל I-177, מיום 22 באפריל, 1939

יומן כרמל I-178, מיום 29 באפריל, 1939

1939
יומן כרמל I-178, מיום 29 באפריל, 1939

יומן כרמל I-179, מיום 6 במאי, 1939

1939
יומן כרמל I-179, מיום 6 במאי, 1939

יומן כרמל I-180, מיום 20 במאי, 1939

1939
יומן כרמל I-180, מיום 20 במאי, 1939

יומן כרמל I-181, מיום 27 במאי, 1939

1939
יומן כרמל I-181, מיום 27 במאי, 1939

יומן כרמל I-182, מיום 8 ביוני, 1939

1939
יומן כרמל I-182, מיום 8 ביוני, 1939

יומן כרמל I-183, מיום 8 ביוני, 1939

1939
יומן כרמל I-183, מיום 8 ביוני, 1939

יומן כרמל I-184, מיום 24 ביוני, 1939

1939
יומן כרמל I-184, מיום 24 ביוני, 1939

יומן כרמל I-185, מיום 1 ביולי, 1939

1939
יומן כרמל I-185, מיום 1 ביולי, 1939

יומן כרמל I-186, מיום 15 ביולי, 1939

1939
יומן כרמל I-186, מיום 15 ביולי, 1939

יומן כרמל I-187, מיום 23 ביולי, 1939

1939
יומן כרמל I-187, מיום 23 ביולי, 1939

יומן כרמל I-188, יולי 1939

1939
יומן כרמל I-188, יולי 1939

יומן כרמל I-189, מיום 5 באוגוסט, 1939

1939
יומן כרמל I-189, מיום 5 באוגוסט, 1939

יומן כרמל I-191, מיום 19 באוגוסט, 1939

1939
יומן כרמל I-191, מיום 19 באוגוסט, 1939

יומן כרמל I-194, מיום 16 בספטמבר, 1939

1939
יומן כרמל I-194, מיום 16 בספטמבר, 1939

יומן כרמל I-195, מיום 30 בספטמבר, 1939

1939
יומן כרמל I-195, מיום 30 בספטמבר, 1939

יומן כרמל I-196, מיום 7 באוקטובר, 1939

1939
יומן כרמל I-196, מיום 7 באוקטובר, 1939

יומן כרמל I-197, מיום 10 בספטמבר, 1939

1939
יומן כרמל I-197, מיום 10 בספטמבר, 1939

יומן כרמל I-198, מיום 28 בספטמבר, 1939

1939
יומן כרמל I-198, מיום 28 בספטמבר, 1939

יומן כרמל I-199, מיום 11 בנובמבר, 1939

1939
יומן כרמל I-199, מיום 11 בנובמבר, 1939

יומן כרמל I-200, מיום 18 בנובמבר, 1939

1939
יומן כרמל I-200, מיום 18 בנובמבר, 1939

יומן כרמל I-201, מיום 25 בנובמבר, 1939

1939
יומן כרמל I-201, מיום 25 בנובמבר, 1939

יומן כרמל I-202, דצמבר 1939

1939
יומן כרמל I-202, דצמבר 1939

יומן כרמל I-205, ינואר 1940

1940
יומן כרמל I-205, ינואר 1940

יומן כרמל I-206, ינואר 1940

1940
יומן כרמל I-206, ינואר 1940

יומן כרמל I-207, מיום 27 בינואר, 1940

1940
יומן כרמל I-207, מיום 27 בינואר, 1940

יומן כרמל I-208, מיום 3 בפברואר, 1940

1940
יומן כרמל I-208, מיום 3 בפברואר, 1940

יומן כרמל I-209, מיום 11 בפברואר, 1940

1940
יומן כרמל I-209, מיום 11 בפברואר, 1940

יומן כרמל I-210, מיום 24 בפברואר, 1940

1940
יומן כרמל I-210, מיום 24 בפברואר, 1940

יומן כרמל I-211, פברואר-מרץ 1940

1940
יומן כרמל I-211, פברואר-מרץ 1940

יומן כרמל I-213, מיום 30 במרץ, 1940

1940
יומן כרמל I-213, מיום 30 במרץ, 1940

יומן כרמל I-214, מיום 6 באפריל, 1940

1940
יומן כרמל I-214, מיום 6 באפריל, 1940

יומן כרמל I-215, מיום 20 באפריל, 1940

1940
יומן כרמל I-215, מיום 20 באפריל, 1940

יומן כרמל I-216, מיום 27 באפריל, 1940

1940
יומן כרמל I-216, מיום 27 באפריל, 1940

יומן כרמל I-217, מיום 4 במאי, 1940

1940
יומן כרמל I-217, מיום 4 במאי, 1940

יומן כרמל I-218, מיום 18 במאי, 1940

1940
יומן כרמל I-218, מיום 18 במאי, 1940

יומן כרמל I-219, מאי 1940

1940
יומן כרמל I-219, מאי 1940

יומן כרמל I-220 מיום 1 ביוני, 1940

1940
יומן כרמל I-220 מיום 1 ביוני, 1940

יומן כרמל I-221 מיום15 ביוני, 1940

1940
יומן כרמל I-221 מיום15 ביוני, 1940

יומן כרמל I-222 מיום 22 ביוני, 1940

1940
יומן כרמל I-222 מיום 22 ביוני, 1940

יומן כרמל I-223 מיום 29 ביוני, 1940

1940
יומן כרמל I-223 מיום 29 ביוני, 1940

יומן כרמל I-224, שנת 1941

1941
יומן כרמל I-224, שנת 1941

יומן כרמל I-225, שנת 1941

1941
יומן כרמל I-225, שנת 1941

יומן כרמל I-226, שנת 1943

1943
יומן כרמל I-226, שנת 1943

יומן כרמל I-227, [יולי 1944]

1944
יומן כרמל I-227, [יולי 1944]

יומן כרמל I-228

יומן כרמל I-228

יומן כרמל I-229, שנת 1945

1945
יומן כרמל I-229, שנת 1945

יומן כרמל I-230, מרץ-אפריל 1945

1945
יומן כרמל I-230, מרץ-אפריל 1945

יומן כרמל I-231

יומן כרמל I-231

יומן כרמל I-232, [מאי יוני] 1945

1945
יומן כרמל I-232, [מאי יוני] 1945

יומן כרמל I-233

1945
יומן כרמל I-233

יומן כרמל I-234

יומן כרמל I-234

יומן כרמל I-235, ספטמבר 1945

1945
יומן כרמל I-235, ספטמבר 1945

יומן כרמל I-236, אוקטובר 1945

1945
יומן כרמל I-236, אוקטובר 1945

יומן כרמל I-237, נובמבר 1945

1945
יומן כרמל I-237, נובמבר 1945

יומן כרמל I-238, ינואר 1946

1946
יומן כרמל I-238, ינואר 1946

יומן כרמל I-239, פברואר 1946

1946
יומן כרמל I-239, פברואר 1946

יומן כרמל I-240, משנת 1940

1946
יומן כרמל I-240, משנת 1940

יומן כרמל I-241, ספטמבר 1946

1946
יומן כרמל I-241, ספטמבר 1946

יומן כרמל I-242, שנת 1946

1946
יומן כרמל I-242, שנת 1946

יומן כרמל I-243, סתיו 1946

1946
יומן כרמל I-243, סתיו 1946

יומן כרמל I-244, דצמבר 1946/1947

1946
יומן כרמל I-244, דצמבר 1946/1947

יומן כרמל I-245, שנת 1947

1947
יומן כרמל I-245, שנת 1947

יומן כרמל I-246, מאי 1947

1947
יומן כרמל I-246, מאי 1947

יומן כרמל I-247, שנת 1947

1947
יומן כרמל I-247, שנת 1947

יומן כרמל I-248, שנת 1947

1947
יומן כרמל I-248, שנת 1947

יומן כרמל I-249, שנת 1947

1947
יומן כרמל I-249, שנת 1947

יומן כרמל I-250, שנת 1947

1947
יומן כרמל I-250, שנת 1947

יומן כרמל I-251, שנת 1947

1947
יומן כרמל I-251, שנת 1947

יומן כרמל I-252, שנת 1947

1947
יומן כרמל I-252, שנת 1947

יומן כרמל II-001, מיום 7 באוגוסט, 1948

1948
יומן כרמל II-001, מיום 7 באוגוסט, 1948

יומן כרמל II-002, מיום 1 באוגוסט, 1948

1948
יומן כרמל II-002, מיום 1 באוגוסט, 1948

יומן כרמל II-003, מיום 4 בספטמבר, 1948

1948
יומן כרמל II-003, מיום 4 בספטמבר, 1948

יומן כרמל II-004, מיום 18 בספטמבר, 1948

1948
יומן כרמל II-004, מיום 18 בספטמבר, 1948

יומן כרמל II-005, מיום 16 באוקטובר, 1948

1948
יומן כרמל II-005, מיום 16 באוקטובר, 1948

יומן כרמל II-006, מיום 30 באוקטובר, 1948

1948
יומן כרמל II-006, מיום 30 באוקטובר, 1948

יומן כרמל II-007, מיום 13 בנובמבר, 1948

1948
יומן כרמל II-007, מיום 13 בנובמבר, 1948

יומן כרמל II-008, מיום 27 בנובמבר, 1948

1948
יומן כרמל II-008, מיום 27 בנובמבר, 1948

יומן כרמל II-009, מיום 11 בדצמבר, 1948

1948
יומן כרמל II-009, מיום 11 בדצמבר, 1948

יומן כרמל II-010, מיום 25 בדצמבר, 1948

1948
יומן כרמל II-010, מיום 25 בדצמבר, 1948

יומן כרמל II-011, מיום 8 בינואר 1949

1949
יומן כרמל II-011, מיום 8 בינואר 1949

יומן כרמל II-012, מיום 26, בפברואר 1949

1949
יומן כרמל II-012, מיום 26, בפברואר 1949

יומן כרמל II-014, מיום 12 במרץ, 1949

1949
יומן כרמל II-014, מיום 12 במרץ, 1949

יומן כרמל II-015 מיום 26 במרץ, 1949

1949
יומן כרמל II-015 מיום 26 במרץ, 1949

יומן כרמל II-016, מיום 8 באפריל, 1949

1949
יומן כרמל II-016, מיום 8 באפריל, 1949

יומן כרמל II-017, מיום 23 באפריל, 1949

1949
יומן כרמל II-017, מיום 23 באפריל, 1949

יומן כרמל II-018, מיום 30 באפריל, 1949

1949
יומן כרמל II-018, מיום 30 באפריל, 1949

יומן כרמל II-019, מיום 7 במאי, 1949

1949
יומן כרמל II-019, מיום 7 במאי, 1949

יומן כרמל II-020, מיום 21 במאי, 1949

1949
יומן כרמל II-020, מיום 21 במאי, 1949

יומן כרמל II-021,מיום 4 ביוני, 1949

1949
יומן כרמל II-021,מיום 4 ביוני, 1949

יומן כרמל II-022, מיום 18 ביוני, 1949

1949
יומן כרמל II-022, מיום 18 ביוני, 1949

יומן כרמל II-023, מיום 2 ביולי, 1949

1949
יומן כרמל II-023, מיום 2 ביולי, 1949

יומן כרמל II-024, מיום 16 ביולי, 1949

1949
יומן כרמל II-024, מיום 16 ביולי, 1949

יומן כרמל II-026, מיום 13 ביולי, 1949

1949
יומן כרמל II-026, מיום 13 ביולי, 1949

יומן כרמל II-027, מיום 27 באוגוסט, 1949

1949
יומן כרמל II-027, מיום 27 באוגוסט, 1949

יומן כרמל II-028, מיום 10 בספטמבר, 1949

1949
יומן כרמל II-028, מיום 10 בספטמבר, 1949

יומן כרמל II-029, מיום 25 בספטמבר, 1949

1949
יומן כרמל II-029, מיום 25 בספטמבר, 1949

יומן כרמל II-030, מיום 9 באוקטובר, 1949

1949
יומן כרמל II-030, מיום 9 באוקטובר, 1949

יומן כרמל II-031, מיום 22 באוקטובר, 1949

1949
יומן כרמל II-031, מיום 22 באוקטובר, 1949

יומן כרמל II-032, מיום 5 בנובמבר, 1949

1949
יומן כרמל II-032, מיום 5 בנובמבר, 1949

יומן כרמל II-033, מיום 19 בנובמבר, 1949

1949
יומן כרמל II-033, מיום 19 בנובמבר, 1949

יומן כרמל II-035, מיום 11 בדצמבר, 1949

1949
יומן כרמל II-035, מיום 11 בדצמבר, 1949

יומן כרמל II-036, מיום 24 בדצמבר, 1949

1949
יומן כרמל II-036, מיום 24 בדצמבר, 1949

יומן כרמל II-037, מיום 7 בינואר, 1950

1950
יומן כרמל II-037, מיום 7 בינואר, 1950

יומן כרמל II-038, מיום 21 בינואר, 1950

1950
יומן כרמל II-038, מיום 21 בינואר, 1950

יומן כרמל II-039, מיום 4 בפברואר, 1950

1950
יומן כרמל II-039, מיום 4 בפברואר, 1950

יומן כרמל II-040, מיום 18 בפברואר, 1950

1950
יומן כרמל II-040, מיום 18 בפברואר, 1950

יומן כרמל II-041, מיום 4 במרץ, 1950

1950
יומן כרמל II-041, מיום 4 במרץ, 1950

יומן כרמל II-042, מיום 18 במרץ, 1950

1950
יומן כרמל II-042, מיום 18 במרץ, 1950

יומן כרמל II-043, מיום 1 באפריל, 1950

1950
יומן כרמל II-043, מיום 1 באפריל, 1950

יומן כרמל II-045, מיום 29 באפריל, 1950

1950
יומן כרמל II-045, מיום 29 באפריל, 1950

יומן כרמל II-046, מיום 13 במאי, 1950

1950
יומן כרמל II-046, מיום 13 במאי, 1950

יומן כרמל II-048, מיום 24 ביוני, 1950

1950
יומן כרמל II-048, מיום 24 ביוני, 1950

יומן כרמל II-049, מיום 8 ביולי, 1950

1950
יומן כרמל II-049, מיום 8 ביולי, 1950

יומן כרמל II-050, מיום 23 ביולי, 1950

1950
יומן כרמל II-050, מיום 23 ביולי, 1950

יומן כרמל II-051, מיום 16 ביולי, 1950

1950
יומן כרמל II-051, מיום 16 ביולי, 1950

יומן כרמל II-052, מיום 5 באוגוסט, 1950

1950
יומן כרמל II-052, מיום 5 באוגוסט, 1950

יומן כרמל II-053, מיום 19 באוגוסט, 1950

1950
יומן כרמל II-053, מיום 19 באוגוסט, 1950

יומן כרמל II-054, מיום 2 בספטמבר, 1950

1950
יומן כרמל II-054, מיום 2 בספטמבר, 1950

יומן כרמל II-055, מיום 16 ספטמבר, 1950

1950
יומן כרמל II-055, מיום 16 ספטמבר, 1950

יומן כרמל II-056, מיום 30 בספטמבר, 1950

1950
יומן כרמל II-056, מיום 30 בספטמבר, 1950

יומן כרמל II-057, מיום 13 באוקטובר, 1950

1950
יומן כרמל II-057, מיום 13 באוקטובר, 1950

יומן כרמל II-058, מיום 28 באוקטובר, 1950

1950
יומן כרמל II-058, מיום 28 באוקטובר, 1950

יומן כרמל II-061, מיום 9 בדצמבר, 1950

1950
יומן כרמל II-061, מיום 9 בדצמבר, 1950

יומן כרמל II-062, מיום 23 בדצמבר, 1950

1950
יומן כרמל II-062, מיום 23 בדצמבר, 1950

יומן כרמל II-063, מיום 6 בינואר, 1951

1951
יומן כרמל II-063, מיום 6 בינואר, 1951

יומן כרמל II-064, מיום 20 בינואר, 1951

1951
יומן כרמל II-064, מיום 20 בינואר, 1951

יומן כרמל II-065, מיום 3 בפברואר, 1951

1951
יומן כרמל II-065, מיום 3 בפברואר, 1951

יומן כרמל II-066, מיום 17 בפברואר, 1951

1951
יומן כרמל II-066, מיום 17 בפברואר, 1951

יומן כרמל II-068, מיום 24 במרץ, 1951

1951
יומן כרמל II-068, מיום 24 במרץ, 1951

יומן כרמל II-069, מיום 7 באפריל, 1951

1951
יומן כרמל II-069, מיום 7 באפריל, 1951

יומן כרמל II-070, מיום 21 באפריל, 1951

1951
יומן כרמל II-070, מיום 21 באפריל, 1951

יומן כרמל II-071, מיום 5 במאי 1951

1951
יומן כרמל II-071, מיום 5 במאי 1951

יומן כרמל II-072, מיום 12 במאי, 1951

1951
יומן כרמל II-072, מיום 12 במאי, 1951

יומן כרמל II-073, מיום 2 ביוני, 1951

1951
יומן כרמל II-073, מיום 2 ביוני, 1951

יומן כרמל II-075, מיום 24 ביוני, 1951

1951
יומן כרמל II-075, מיום 24 ביוני, 1951

יומן כרמל II-076, מיום 7 ביולי, 1951

1951
יומן כרמל II-076, מיום 7 ביולי, 1951

יומן כרמל II-077, מיום 21 ביולי, 1951

1951
יומן כרמל II-077, מיום 21 ביולי, 1951

יומן כרמל II-078, מיום 4 באוגוסט, 1951

1951
יומן כרמל II-078, מיום 4 באוגוסט, 1951

יומן כרמל II-079, מיום 18 באוגוסט, 1951

1951
יומן כרמל II-079, מיום 18 באוגוסט, 1951

יומן כרמל II-080, מיום 1 בספטמבר, 1951

1951
יומן כרמל II-080, מיום 1 בספטמבר, 1951

יומן כרמל II-081, מיום 13 באוקטובר, 1951

1951
יומן כרמל II-081, מיום 13 באוקטובר, 1951

יומן כרמל II-081, מיום 15 בספטמבר, 1951

1951
יומן כרמל II-081, מיום 15 בספטמבר, 1951

יומן כרמל II-082, מיום 29 בספטמבר, 1951

1951
יומן כרמל II-082, מיום 29 בספטמבר, 1951

יומן כרמל II-084, מיום 27 אוקטובר, 1951

1951
יומן כרמל II-084, מיום 27 אוקטובר, 1951

יומן כרמל II-085, מיום 9 בנובמבר, 1951

1951
יומן כרמל II-085, מיום 9 בנובמבר, 1951

יומן כרמל II-086, מיום 24 בנובמבר, 1951

1951
יומן כרמל II-086, מיום 24 בנובמבר, 1951

יומן כרמל II-087, מיום 8 בדצמבר, 1951

1951
יומן כרמל II-087, מיום 8 בדצמבר, 1951

יומן כרמל II-088, מיום 29 בדצמבר, 1951

1951
יומן כרמל II-088, מיום 29 בדצמבר, 1951

יומן כרמל II-089, מיום 5 בינואר, 1952

1952
יומן כרמל II-089, מיום 5 בינואר, 1952

יומן כרמל II-090, מיום 19 בינואר, 1952

1952
יומן כרמל II-090, מיום 19 בינואר, 1952

יומן כרמל II-091, מיום 2 בפברואר, 1952

1952
יומן כרמל II-091, מיום 2 בפברואר, 1952

יומן כרמל II-092, מיום 16 בפברואר, 1952

1952
יומן כרמל II-092, מיום 16 בפברואר, 1952

יומן כרמל II-093, מיום 30 בפברואר, 1952

1952
יומן כרמל II-093, מיום 30 בפברואר, 1952

יומן כרמל II-094, מיום 15 במרץ, 1952

1952
יומן כרמל II-094, מיום 15 במרץ, 1952

יומן כרמל II-095, מיום 29 במרץ, 1952

1952
יומן כרמל II-095, מיום 29 במרץ, 1952

יומן כרמל II-096, אפריל 1952

1952
יומן כרמל II-096, אפריל 1952

יומן כרמל II-097, מאי 1952

1952
יומן כרמל II-097, מאי 1952

יומן כרמל II-098, מאי 1952

1952
יומן כרמל II-098, מאי 1952

יומן כרמל II-099, משנת 1952

1952
יומן כרמל II-099, משנת 1952

יומן כרמל II-100, מיום 17 ביולי, 1952

1952
יומן כרמל II-100, מיום 17 ביולי, 1952

יומן כרמל II-101, מיום 27 ביולי, 1952

1952
יומן כרמל II-101, מיום 27 ביולי, 1952

יומן כרמל II-102, מאוגוסט 1952

1952
יומן כרמל II-102, מאוגוסט 1952

יומן כרמל II-103, מיום 1 בספטמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-103, מיום 1 בספטמבר, 1952

יומן כרמל II-104, מיום 13 בספטמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-104, מיום 13 בספטמבר, 1952

יומן כרמל II-105, מיום 27 בספטמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-105, מיום 27 בספטמבר, 1952

יומן כרמל II-106, מיום 10 באוקטובר, 1952

1952
יומן כרמל II-106, מיום 10 באוקטובר, 1952

יומן כרמל II-107, מיום 22 באוקטובר, 1952

1952
יומן כרמל II-107, מיום 22 באוקטובר, 1952

יומן כרמל II-108, מיום 8 בנובמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-108, מיום 8 בנובמבר, 1952

יומן כרמל II-109, מיום 22 בנובמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-109, מיום 22 בנובמבר, 1952

יומן כרמל II-110, מיום 6 בדצמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-110, מיום 6 בדצמבר, 1952

יומן כרמל II-111, מיום 14 בדצמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-111, מיום 14 בדצמבר, 1952

יומן כרמל II-112, מיום 31 בדצמבר, 1952

1952
יומן כרמל II-112, מיום 31 בדצמבר, 1952

יומן כרמל II-113, מיום 16 בינואר, 1953

1953
יומן כרמל II-113, מיום 16 בינואר, 1953

יומן כרמל II-114, מיום 30 בינואר, 1953

1953
יומן כרמל II-114, מיום 30 בינואר, 1953

יומן כרמל II-115, מיום 12 בפברואר, 1953

1953
יומן כרמל II-115, מיום 12 בפברואר, 1953

יומן כרמל II-116, מיום 28 בפברואר, 1953

1953
יומן כרמל II-116, מיום 28 בפברואר, 1953

יומן כרמל II-117, מיום 11 במרץ, 1953

1953
יומן כרמל II-117, מיום 11 במרץ, 1953

יומן כרמל II-118, מיום 27 במרץ, 1953

1953
יומן כרמל II-118, מיום 27 במרץ, 1953

יומן כרמל II-119, מיום 8 באפריל, 1953

1953
יומן כרמל II-119, מיום 8 באפריל, 1953

יומן כרמל II-120, מיום 20 באפריל, 1953

1953
יומן כרמל II-120, מיום 20 באפריל, 1953

יומן כרמל II-122, מיום 22 במאי, 1953

1953
יומן כרמל II-122, מיום 22 במאי, 1953

יומן כרמל II-123, מיום 6 ביוני, 1953

1953
יומן כרמל II-123, מיום 6 ביוני, 1953

יומן כרמל II-124, מיום 20 ביוני, 1953

1953
יומן כרמל II-124, מיום 20 ביוני, 1953

יומן כרמל II-125, מיום 4 ביולי, 1953

1953
יומן כרמל II-125, מיום 4 ביולי, 1953

יומן כרמל II-126, מיום 18 ביולי, 1953

1953
יומן כרמל II-126, מיום 18 ביולי, 1953

יומן כרמל II-127, מיום 1 באוגוסט, 1953

1953
יומן כרמל II-127, מיום 1 באוגוסט, 1953

יומן כרמל II-128, מיום 15 באוגוסט, 1953

1953
יומן כרמל II-128, מיום 15 באוגוסט, 1953

יומן כרמל II-129, מיום 29 באוגוסט, 1953

1953
יומן כרמל II-129, מיום 29 באוגוסט, 1953

יומן כרמל II-130, מיום 10בספטמבר, 1953

1953
יומן כרמל II-130, מיום 10בספטמבר, 1953

יומן כרמל II-131, מיום 26 בספטמבר, 1953

1953
יומן כרמל II-131, מיום 26 בספטמבר, 1953

יומן כרמל II-132, מיום 9 באוקטובר, 1953

1953
יומן כרמל II-132, מיום 9 באוקטובר, 1953

יומן כרמל II-133, מיום 23 באוקטובר, 1953

1953
יומן כרמל II-133, מיום 23 באוקטובר, 1953

יומן כרמל II-134, נובמבר 1953

1953
יומן כרמל II-134, נובמבר 1953

יומן כרמל II-135, מיום 20 בנובמבר, 1953

1953
יומן כרמל II-135, מיום 20 בנובמבר, 1953

יומן כרמל II-136, מיום 5 בדצמבר, 1953

1953
יומן כרמל II-136, מיום 5 בדצמבר, 1953

יומן כרמל II-137, מיום 19 בדצמבר, 1953

1953
יומן כרמל II-137, מיום 19 בדצמבר, 1953

יומן כרמל II-138, מיום 2 בינואר, 1954

1954
יומן כרמל II-138, מיום 2 בינואר, 1954

יומן כרמל II-139, מיום 15 בינואר, 1954

1954
יומן כרמל II-139, מיום 15 בינואר, 1954

יומן כרמל II-140, מיום 29 בינואר, 1954

1954
יומן כרמל II-140, מיום 29 בינואר, 1954

יומן כרמל II-141, מיום 12 בפברואר, 1954

1954
יומן כרמל II-141, מיום 12 בפברואר, 1954

יומן כרמל II-142, מיום 26 בפברואר, 1954

1954
יומן כרמל II-142, מיום 26 בפברואר, 1954

יומן כרמל II-143, מיום 12 במרץ, 1954

1954
יומן כרמל II-143, מיום 12 במרץ, 1954

יומן כרמל II-144, מיום 26 במרץ, 1954

1954
יומן כרמל II-144, מיום 26 במרץ, 1954

יומן כרמל II-145, מיום 9 באפריל, 1954

1954
יומן כרמל II-145, מיום 9 באפריל, 1954

יומן כרמל II-146, מיום 23 באפריל, 1954

1954
יומן כרמל II-146, מיום 23 באפריל, 1954

יומן כרמל II-147, מיום 8 במאי, 1954

1954
יומן כרמל II-147, מיום 8 במאי, 1954

יומן כרמל II-148, מיום 14 במאי, 1954

1954
יומן כרמל II-148, מיום 14 במאי, 1954

יומן כרמל II-149, מיום 20 באפריל, 1954

1954
יומן כרמל II-149, מיום 20 באפריל, 1954

יומן כרמל II-150, מיום 5 ביוני, 1954

1954
יומן כרמל II-150, מיום 5 ביוני, 1954

יומן כרמל II-151, מיום 19 ביוני, 1954

1954
יומן כרמל II-151, מיום 19 ביוני, 1954

יומן כרמל II-152, מיום 13 ביולי, 1954

1954
יומן כרמל II-152, מיום 13 ביולי, 1954

יומן כרמל II-153, מיום 17 ביולי, 1954

1954
יומן כרמל II-153, מיום 17 ביולי, 1954

יומן כרמל II-154, מיום 31 ביולי, 1954

1954
יומן כרמל II-154, מיום 31 ביולי, 1954

יומן כרמל II-155, מיום 14 באוגוסט, 1954

1954
יומן כרמל II-155, מיום 14 באוגוסט, 1954

יומן כרמל II-156, מיום 21 באוגוסט, 1954

1954
יומן כרמל II-156, מיום 21 באוגוסט, 1954

יומן כרמל II-157, מיום 28 באוגוסט, 1954

1954
יומן כרמל II-157, מיום 28 באוגוסט, 1954

יומן כרמל II-158, מיום 18 בספטמבר, 1954

1954
יומן כרמל II-158, מיום 18 בספטמבר, 1954

יומן כרמל II-159, מיום 20 באוקטובר, 1954

1954
יומן כרמל II-159, מיום 20 באוקטובר, 1954

יומן כרמל II-160, מיום 6 בנובמבר, 1954

1954
יומן כרמל II-160, מיום 6 בנובמבר, 1954

יומן כרמל II-161, מיום 17 באוקטובר, 1954

1954
יומן כרמל II-161, מיום 17 באוקטובר, 1954

יומן כרמל II-162, מיום 2 בנובמבר, 1954

1954
יומן כרמל II-162, מיום 2 בנובמבר, 1954

יומן כרמל II-163, מיום 19 בנובמבר, 1954

1954
יומן כרמל II-163, מיום 19 בנובמבר, 1954

יומן כרמל II-164, מיום 3 בדצמבר, 1954

1954
יומן כרמל II-164, מיום 3 בדצמבר, 1954

יומן כרמל II-165 מיום 17 בדצמבר 1954

1954
יומן כרמל II-165 מיום 17 בדצמבר 1954

יומן כרמל II-166, מיום 22 בדצמבר, 1954

1954
יומן כרמל II-166, מיום 22 בדצמבר, 1954

יומן כרמל II-167, מיום 20 בינואר, 1955

1955
יומן כרמל II-167, מיום 20 בינואר, 1955

יומן כרמל II-167, מיום 25 בדצמבר, 1938

1938
יומן כרמל II-167, מיום 25 בדצמבר, 1938

יומן כרמל II-168, מיום 5 בפברואר, 1955

1955
יומן כרמל II-168, מיום 5 בפברואר, 1955

יומן כרמל II-169, מיום 19 בפברואר, 1955

1955
יומן כרמל II-169, מיום 19 בפברואר, 1955

יומן כרמל II-170, מיום 14 במרץ, 1955

1955
יומן כרמל II-170, מיום 14 במרץ, 1955

יומן כרמל II-172, מיום 2 באפריל, 1955

1955
יומן כרמל II-172, מיום 2 באפריל, 1955

יומן כרמל II-173, מיום 16 באפריל, 1955

1955
יומן כרמל II-173, מיום 16 באפריל, 1955

יומן כרמל II-174, מיום 30 באפריל, 1955

1955
יומן כרמל II-174, מיום 30 באפריל, 1955

יומן כרמל II-175, מיום 14 במאי, 1955

1955
יומן כרמל II-175, מיום 14 במאי, 1955

יומן כרמל II-176, מיום 28 במאי, 1955

1955
יומן כרמל II-176, מיום 28 במאי, 1955

יומן כרמל II-177, מיום 11 ביוני, 1955

1955
יומן כרמל II-177, מיום 11 ביוני, 1955

יומן כרמל II-178, מיום 25 ביוני, 1955

1955
יומן כרמל II-178, מיום 25 ביוני, 1955

יומן כרמל II-179, מיום 9 ביולי, 1955

1955
יומן כרמל II-179, מיום 9 ביולי, 1955

יומן כרמל II-180, מיום 25 ביולי, 1955

1955
יומן כרמל II-180, מיום 25 ביולי, 1955

יומן כרמל II-181, מיום 25 ביולי, 1955

1955
יומן כרמל II-181, מיום 25 ביולי, 1955

יומן כרמל II-182, מיום 6 באוגוסט, 1955

1955
יומן כרמל II-182, מיום 6 באוגוסט, 1955

יומן כרמל II-184, מיום 3 בספטמבר, 1955

1955
יומן כרמל II-184, מיום 3 בספטמבר, 1955

יומן כרמל II-185, מיום 16 בספטמבר, 1955

1955
יומן כרמל II-185, מיום 16 בספטמבר, 1955

יומן כרמל II-186, מיום 8 באוקטובר, 1955

1955
יומן כרמל II-186, מיום 8 באוקטובר, 1955

יומן כרמל II-187, מיום 15 באוקטובר, 1955

1955
יומן כרמל II-187, מיום 15 באוקטובר, 1955

יומן כרמל II-188, מיום 19 באוקטובר, 1955

1955
יומן כרמל II-188, מיום 19 באוקטובר, 1955

יומן כרמל II-189, מיום 11 בנובמבר, 1955

1955
יומן כרמל II-189, מיום 11 בנובמבר, 1955

יומן כרמל II-190, מיום 28 בנובמבר, 1955

1955
יומן כרמל II-190, מיום 28 בנובמבר, 1955

יומן כרמל II-191, מיום 10 בדצמבר, 1955

1955
יומן כרמל II-191, מיום 10 בדצמבר, 1955

יומן כרמל II-192, מיום 25 בדצמבר, 1955

1955
יומן כרמל II-192, מיום 25 בדצמבר, 1955

יומן כרמל II-193, מיום 7 בינואר, 1956

1956
יומן כרמל II-193, מיום 7 בינואר, 1956

יומן כרמל II-194, מיום 21 במאי, 1956

1956
יומן כרמל II-194, מיום 21 במאי, 1956

יומן כרמל II-195, מיום 4 בפברואר, 1956

1956
יומן כרמל II-195, מיום 4 בפברואר, 1956

יומן כרמל II-196, מיום 18 בפברואר, 1956

1956
יומן כרמל II-196, מיום 18 בפברואר, 1956

יומן כרמל II-197, מיום 3 במרץ, 1956

1956
יומן כרמל II-197, מיום 3 במרץ, 1956

יומן כרמל II-198, מיום 17 במרץ, 1956

1956
יומן כרמל II-198, מיום 17 במרץ, 1956

יומן כרמל II-199, משנת 1956

1956
יומן כרמל II-199, משנת 1956

יומן כרמל II-200, מיום 21 באפריל, 1956

1956
יומן כרמל II-200, מיום 21 באפריל, 1956

יומן כרמל II-201, מיום 5 במאי, 1956

1956
יומן כרמל II-201, מיום 5 במאי, 1956

יומן כרמל II-202, מיום 19 במאי, 1956

1956
יומן כרמל II-202, מיום 19 במאי, 1956

יומן כרמל II-203, מיום 2 ביוני, 1956

1956
יומן כרמל II-203, מיום 2 ביוני, 1956

יומן כרמל II-204, מיום 16 ביוני, 1956

1956
יומן כרמל II-204, מיום 16 ביוני, 1956

יומן כרמל II-205, מיום 30 ביוני, 1956

1956
יומן כרמל II-205, מיום 30 ביוני, 1956

יומן כרמל II-206, מיום 14 ביולי, 1956

1956
יומן כרמל II-206, מיום 14 ביולי, 1956

יומן כרמל II-207, מיום 28 ביולי, 1956

1956
יומן כרמל II-207, מיום 28 ביולי, 1956

יומן כרמל II-208, מיום 11 באוגוסט, 1956

1956
יומן כרמל II-208, מיום 11 באוגוסט, 1956

יומן כרמל II-209, מיום 25 באוגוסט, 1956

1956
יומן כרמל II-209, מיום 25 באוגוסט, 1956

יומן כרמל II-210, מיום 7 בספטמבר, 1956

1956
יומן כרמל II-210, מיום 7 בספטמבר, 1956

יומן כרמל II-211, מיום 21 בספטמבר, 1956

1956
יומן כרמל II-211, מיום 21 בספטמבר, 1956

יומן כרמל II-212, מיום 6 באוקטובר, 1956

1956
יומן כרמל II-212, מיום 6 באוקטובר, 1956

יומן כרמל II-213, אוקטובר 1956

1956
יומן כרמל II-213, אוקטובר 1956

יומן כרמל II-214, מיום 3 בנובמבר, 1956

1956
יומן כרמל II-214, מיום 3 בנובמבר, 1956

יומן כרמל II-215, שנת 1956

1956
יומן כרמל II-215, שנת 1956

יומן כרמל II-216, מיום 17 בנובמבר, 1956

1956
יומן כרמל II-216, מיום 17 בנובמבר, 1956

יומן כרמל II-217

1956
יומן כרמל II-217

יומן כרמל II-218, מיום 22 בדצמבר, 1956

1956
יומן כרמל II-218, מיום 22 בדצמבר, 1956

יומן כרמל II-219, מיום 12 בינואר, 1957

1957
יומן כרמל II-219, מיום 12 בינואר, 1957

יומן כרמל II-220

1957
יומן כרמל II-220

יומן כרמל II-221, מיום 9 בפברואר, 1957

1957
יומן כרמל II-221, מיום 9 בפברואר, 1957

יומן כרמל II-222

1957
יומן כרמל II-222

יומן כרמל II-223

1957
יומן כרמל II-223

יומן כרמל II-224

1957
יומן כרמל II-224

יומן כרמל II-225

1957
יומן כרמל II-225

יומן כרמל II-226

1957
יומן כרמל II-226

יומן כרמל II-227, מיום 5 במאי, 1957

1957
יומן כרמל II-227, מיום 5 במאי, 1957

יומן כרמל II-228

1957
יומן כרמל II-228

יומן כרמל II-229, מיום 2 בינואר, 1957

1957
יומן כרמל II-229, מיום 2 בינואר, 1957

יומן כרמל II-230

1957
יומן כרמל II-230

יומן כרמל II-231, יוני 1957

1957
יומן כרמל II-231, יוני 1957

יומן כרמל II-232

1957
יומן כרמל II-232

יומן כרמל II-233, מיום 25 ביולי, 1957

1957
יומן כרמל II-233, מיום 25 ביולי, 1957

יומן כרמל II-234

1957
יומן כרמל II-234

יומן כרמל II-235, מיום 17 באוגוסט, 1957

1957
יומן כרמל II-235, מיום 17 באוגוסט, 1957

יומן כרמל II-236, שנת 1957

1957
יומן כרמל II-236, שנת 1957

יומן כרמל II-237, מיום 15 בספטמבר, 1957

1957
יומן כרמל II-237, מיום 15 בספטמבר, 1957

יומן כרמל II-238

1957
יומן כרמל II-238

יומן כרמל II-239

1957
יומן כרמל II-239

יומן כרמל II-240

1957
יומן כרמל II-240

יומן כרמל II-241, נובמבר 1957

1957
יומן כרמל II-241, נובמבר 1957

יומן כרמל II-242

1957
יומן כרמל II-242

יומן כרמל II-243, דצמבר 1957

1957
יומן כרמל II-243, דצמבר 1957

יומן כרמל II-244, מיום 11 בדצמבר, 1957

1957
יומן כרמל II-244, מיום 11 בדצמבר, 1957

יומן כרמל II-245, דצמבר 1957

1957
יומן כרמל II-245, דצמבר 1957

יומן כרמל II-246

1958
יומן כרמל II-246

יומן כרמל II-247, מיום 6 בינואר, 1958

1958
יומן כרמל II-247, מיום 6 בינואר, 1958

יומן כרמל II-248

1958
יומן כרמל II-248

יומן כרמל II-249, שנת 1958

1958
יומן כרמל II-249, שנת 1958

יומן כרמל II-250, מיום 31 במרץ' 1958

1958
יומן כרמל II-250, מיום 31 במרץ’ 1958

יומן כרמל II-251, אפריל 1958

1958
יומן כרמל II-251, אפריל 1958

יומן כרמל II-253, אפריל 1958

1958
יומן כרמל II-253, אפריל 1958

יומן כרמל II-254, שנת 1958

1958
יומן כרמל II-254, שנת 1958

יומן כרמל II-255, מיום 30 במאי, 1958

1958
יומן כרמל II-255, מיום 30 במאי, 1958

יומן כרמל II-256

1958
יומן כרמל II-256

יומן כרמל II-258

1958
יומן כרמל II-258

יומן כרמל II-259, מיום 27 ביולי, 1958

1958
יומן כרמל II-259, מיום 27 ביולי, 1958

יומן כרמל II-260, שנת 1958

1958
יומן כרמל II-260, שנת 1958

יומן כרמל II-261, מיום 24 באוגוסט, 1958

1958
יומן כרמל II-261, מיום 24 באוגוסט, 1958

יומן כרמל II-262

1958
יומן כרמל II-262

יומן כרמל II-263, מיום 21 בספטמבר, 1958

1958
יומן כרמל II-263, מיום 21 בספטמבר, 1958

יומן כרמל II-265, מיום 16 באוקטובר, 1958

1958
יומן כרמל II-265, מיום 16 באוקטובר, 1958

יומן כרמל II-266, מיום 31 אוקטובר, 1958

1958
יומן כרמל II-266, מיום 31 אוקטובר, 1958

יומן כרמל II-267, מיום 14 בנובמבר' 1958

1958
יומן כרמל II-267, מיום 14 בנובמבר’ 1958

יומן כרמל II-269, נובמבר 1958

1958
יומן כרמל II-269, נובמבר 1958

יומן כרמל II-270, מיום 12 בדצמבר, 1958

1958
יומן כרמל II-270, מיום 12 בדצמבר, 1958

יומן כרמל II-71, מיום 19 במרץ, 1955

1955
יומן כרמל II-71, מיום 19 במרץ, 1955

יומן כרמל, דצמבר 1939-ינואר 1940

1940
יומן כרמל, דצמבר 1939-ינואר 1940

מולדת [001]: הלווית הגברת דיזינגוף, 1930

1930
מולדת [001]: הלווית הגברת דיזינגוף, 1930

מולדת [004]: פרסומת לדשן כימי

1928
מולדת [004]: פרסומת לדשן כימי

מולדת [006]: קרנבל פורים, 1928 (חלק א')

1928
מולדת [006]: קרנבל פורים, 1928 (חלק א’)

מולדת [008] ו [053]: פרסומת לחנות פלקוביץ את גולדין

1928
מולדת [008] ו [053]: פרסומת לחנות פלקוביץ את גולדין

מולדת [009] - פרסומת למכון היופי "בלה"

1928
מולדת [009] - פרסומת למכון היופי "בלה"

מולדת [010]: פרסומת לכרמל מזרחי

מולדת [010]: פרסומת לכרמל מזרחי

מולדת [011]: פרסומת לכרמל מזרחי

מולדת [011]: פרסומת לכרמל מזרחי

מולדת [012]: הלווית מוסא כאט'ם אל-חוסייני, 1934

1934
מולדת [012]: הלווית מוסא כאט’ם אל-חוסייני, 1934

מולדת [013]: עמק זבולון

1928
מולדת [013]: עמק זבולון

מולדת [021]: תערוכה של ציונה תג'ר, 1929

1929
מולדת [021]: תערוכה של ציונה תג’ר, 1929

מולדת [022]: התעמלות

מולדת [022]: התעמלות

מולדת [023]: תהלוכת פורים

מולדת [023]: תהלוכת פורים

מולדת [024]: שומרים בפרדס

מולדת [024]: שומרים בפרדס

מולדת [025]: בית הכנסת הגדול ומלכת היופי

מולדת [025]: בית הכנסת הגדול ומלכת היופי

מולדת [026]: ילדים בפרדס

מולדת [026]: ילדים בפרדס

מולדת [027]: אתר בנייה

מולדת [027]: אתר בנייה

מולדת [028]: קו צינור בית הזיקוק לשמן

מולדת [028]: קו צינור בית הזיקוק לשמן

מולדת [029]: יכין

מולדת [029]: יכין

מולדת [030]: עסיס

מולדת [030]: עסיס

מולדת [031]: אנשים מטיילים בתל אביב

מולדת [031]: אנשים מטיילים בתל אביב

מולדת [032]: שבועות

מולדת [032]: שבועות

מולדת [034]: רחוב אלנבי

מולדת [034]: רחוב אלנבי

מולדת [035]: רחוב אלנבי

מולדת [035]: רחוב אלנבי

מולדת [036]: פורים, 1928

1928
מולדת [036]: פורים, 1928

מולדת [037]: ספורט על החוף

מולדת [037]: ספורט על החוף

מולדת [038]: מפגש המכבי

מולדת [038]: מפגש המכבי

מולדת [039]: בלט בפארק

מולדת [039]: בלט בפארק

מולדת [040]: תהלוכת פורים, 1928

1928
מולדת [040]: תהלוכת פורים, 1928

מולדת [041]: תחנת רכבת

מולדת [041]: תחנת רכבת

מולדת [042]: פורים, 1928

1928
מולדת [042]: פורים, 1928

מולדת [043]: בנין הסוכנות היהודית

מולדת [043]: בנין הסוכנות היהודית

מולדת [044]: מצעד הצבא הבריטי, 1928

1928
מולדת [044]: מצעד הצבא הבריטי, 1928

מולדת [045]: פורים, 1928 (מס' 2)

1928
מולדת [045]: פורים, 1928 (מס’ 2)

מולדת [046]: פורים

מולדת [046]: פורים

מולדת [047]: ריקודי עם

1926
מולדת [047]: ריקודי עם

מולדת [048]: צינורות

מולדת [048]: צינורות

מולדת [049]: הלגיון היהודי, 2 בנובמבר, 1928

1928
מולדת [049]: הלגיון היהודי, 2 בנובמבר, 1928

מולדת [050]: הלגיון היהודי, 11 בנובמבר, 1928

1928
מולדת [050]: הלגיון היהודי, 11 בנובמבר, 1928

מולדת [051]: מגימנסיה הרצליה

מולדת [051]: מגימנסיה הרצליה

מולדת [052]: פתיחת היריד הלבנטיני

מולדת [052]: פתיחת היריד הלבנטיני

מולדת [053] - פרסומת ל"פלקוביץ את גלדין"

מולדת [053] - פרסומת ל"פלקוביץ את גלדין"

מולדת [054]: רחוב הרצל

מולדת [054]: רחוב הרצל

מולדת [055]: תערוכת אמנים

מולדת [055]: תערוכת אמנים

מולדת [056]: רחובות תל אביב

מולדת [056]: רחובות תל אביב

מולדת [057]: החלוץ, סרט אקספרימנטלי

מולדת [057]: החלוץ, סרט אקספרימנטלי

מולדת [062] - ירחמיאל השלומיאל

מולדת [062] - ירחמיאל השלומיאל

מולדת [064]: קטיף תפוזים, יכין, 1927-34

1927
מולדת [064]: קטיף תפוזים, יכין, 1927-34

מולדת [067]: פרסומת לליפטון

מולדת [067]: פרסומת לליפטון

מולדת [068]: פרסומת לליפטון

מולדת [068]: פרסומת לליפטון