קליטה ומחאה

1973
  • דירוג

סרט תיעודי שהפיק שירות הסרטים הישראלי בשיתוף עם משרד הקליטה.
לא קל להיות עולה חדש בישראל. אולם, טוענים בני אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית, קשה אף יותר להיות ותיק. שהרי בעוד עולים רבים מברית המועצות נקלטים בדיור הציבורי וזוכים להטבות בקניית רכב ומוצרי חשמל, מתמודדים תושבים ותיקים עם עוני ומצוקת דיור. על רקע גל הפגנות של “הפנתרים השחורים” מנסה סרט זה להסביר מדוע עלייה המונית לא רק שאינה באה על חשבון התושבים הוותיקים, אלא אף תורמת בטווח הארוך להעלאת רמת החיים של כלל אזרחי ישראל.