קואופרציה (אגודת הצרכנים)

1966
  • דירוג

תשדיר שירות לארגון הקואופרציה, אגודה צרכנית שיתופית שמטרתה לרכז פעילות צרכנית משותפת המזכה את חבריה במחירים מוזלים בעת רכישה בחנויות השייכות לאגודת הצרכנים, למשל במשביר לצרכן, הסופרמרקט, חנויות בשירות עצמי ועוד. בתשדיר השירות נראות נשים עורכות קניות בסופרמרקט, אך זו שהיא בעלת כרטיס חבר במפעל המניות של אגודת הצרכנים, זוכה להנחה בקניות.