אוסף יומני החדשות של אולפני הרצליה כולל את יומני כרמל הרצליה ואת יומני גבע – יומני חדשות שצולמו בשחור־לבן, הוקרנו באולמות הקולנוע בארץ והציגו בזמן אמת את האירועים האקטואליים של מדינת ישראל. היומנים הוקרנו לסירוגין מתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת ועד שנת 1971, שבה הופסקה הקרנתם בעקבות הקמת הטלוויזיה הישראלית והירידה בביקוש ליומני חדשות קולנועיים. זהו אוסף בעל חשיבות היסטורית רבה. רוב היומנים נשמרו עם הסאונד, ויכולים לשמש מקור מידע עשיר לחוקרים, קולנוענים, סטודנטים, מוזיאונים, ארגונים שונים ועוד. האוסף שייך לארכיון אולפני הרצליה, שהפקיד אותו בידי ארכיון הסרטים הישראלי, האחראי על שימורו המדעי והנגשתו לציבור. לפרטים נוספים יש לפנות לארכיון אולפני הרצליה: arch_us@hsil.tv.

יומן חדשות

יומן גבע 443, 1969

1969
יומן גבע  443, 1969

8 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 002, 1952

1952
יומן גבע 002, 1952

7 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 003, 1952

1952
יומן גבע 003, 1952

7 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 004, 1952

1952
יומן גבע 004, 1952

5 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 005, 1952

1952
יומן גבע 005, 1952

6 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 006, 1952

1952
יומן גבע 006, 1952

7 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 007, 1952

1952
יומן גבע 007, 1952

5 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 008, 1952

1952
יומן גבע 008, 1952

7 דק'

רגע

יומן גבע 009, 1952

1952
יומן גבע 009, 1952

13 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 010, 1952

1952
יומן גבע 010, 1952

5 דק'

יומן חדשות

יומן גבע 011, 1952

1952
יומן גבע 011, 1952

3 דק'