[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #18]

1945
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #18]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #1]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #1]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #29]

1959
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #29]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #30]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #30]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #31]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #31]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #32]

1959
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #32]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #33]

1951
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #33]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #34]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #34]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #35]

1954
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #35]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #4]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #4]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #5]

תאריך לא ידוע
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #5]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #8]

1952
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #8]

[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #9]

1962
[סרטים ביתיים אליס שלווי-מרגוליס #9]