דרך לצורה - מדריך

תאריך לא ידוע
  • דירוג

דרך לצורה – מדריך. מעין טיוטה, קטעים בשחור לבן.