יומן כרמל I-105, מיום 20 בספטמבר, 1937

1937
  • דירוג