[סרטים ביתיים פרד מונוסון #3]

תאריך לא ידוע
  • דירוג
סרטי משפחה ביתיים מארצות־הברית: מפגש משפחות של חוג הפועלים בבוסטון, הפגנה פוליטית בעד זכויות היהודים בפלשתינה א"י ונגד המנדט הבריטי.
נושאים קשורים: