יומן כרמל II-060, מיום 25 בנובמבר, 1950

1950
  • דירוג