[סרטים ביתיים: משפחת פרקש־הימזלי #10]

1951
  • דירוג
צילומים משנת 1951: תושבי עכו יושבים בשוק, חאן אל עומדאן, בית החרושת לסיגריות בלוד ועובדיו; ד"ר מנשקה היבנר, חנה פרקש, ישיבת מירון.