מולדת [025]: בית הכנסת הגדול ומלכת היופי

  • דירוג