יומן כרמל I-135, מיום 17 באפריל ,1935

1938
  • דירוג