Paramount Newsreel, 1 April, 1948:As British Troops Evacuate...

1948
יומן פרמאונט מיום 1 באפריל 1948: לקראת עזיבת הצבא הבריטי את פלשתינה, יהודים וערבים מתכוננים לפרוץ המלחמה

Paramount Newsreel, 1 April, 1953 : Israeli Foreign Minister...

1953
יומן פרמאונט מיום 1 באפריל 1953: שר החוץ משה שרת נפגש עם הנשיא דווייט אייזנהאואר בעת ביקורו בארצות הברית

Paramount Newsreel, 1 April, 1956 : UN Secretary-General on a...

1956
יומן פרמאונט מיום 1 באפריל: מזכ"ל האו"ם מתווך בין ישראל למצרים בעוד אנשי פדאיון תוקפים בדרום ישראל

Paramount Newsreel, 1 August, 1946: European refugees refused...

1946
יומן פרמאונט מיום 1 באוגוסט 1946: מעפילים יהודים בנמל חיפה מסורבים להיכנס לפלשתינה

Paramount Newsreel, 1 August, 1955: State Funeral for the...

1955
יומן פרמאונט מיום 1 באוגוסט 1955: הלוויה ממלכתית להרוגי מטוס אל על שהופל בשמי בולגריה

Paramount Newsreel, 1 December, 1944: United States soldiers and...

1944
יומן פרמאונט מיום 1 בדצמבר 1944: חיילים וחיילות משוחררים מצבא ארצות הברית מסיירים באתרים קדושים בפלשתינה

Paramount Newsreel, 1 December, 1944: WWII-era American service...

1944
יומן פרמאונט מיום 1 בדצמבר 1944: חיילים אמריקאים משוחררים שלחמו במלחמת העולם השנייה מבקרים בכנסיית המולד בבית לחם

Paramount Newsreel, 1 December, 1947: Unrest in Jerusalem Post...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בדצמבר 1947: מתיחות בירושלים לאחר הצתות של בתי עסק של יהודים בשכונת ממילא

Paramount Newsreel, 1 December, 1947: Views From the Dome of the...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בדצמבר 1947: מראות מכיפת הסלע בירושלים וכנסיית המולד בבית לחם

Paramount Newsreel, 1 December, 1948: Israeli Soldiers Fighting...

1948
יומן פרמאונט מיום 1 בדצמבר 1948: חיילים ישראלים בקרב בגליל במהלך מלחמת העצמאות

Paramount Newsreel, 1 February, 1947: British Soldiers Evacuate...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בפברואר 1947: חיילים בריטים מפנים פצועים מהריסות מועדון הקצינים שהופצץ בירושלים

Paramount Newsreel, 1 February, 1947: British Soldiers Make...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בפברואר 1947: חיילים בריטים מבצעים מעצרים בבניין קק"ל בירושלים

Paramount Newsreel, 1 February, 1947: Examining the Wreckage of...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בפברואר 1947: הריסות מועדון הקצינים בירושלים לאחר הפיצוץ

Paramount Newsreel, 1 February, 1947: Funeral in cemetery in...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בפברואר 1947: הלוויה ברמלה של שוטרים בריטים שנהרגו בידי פורעים יהודים

Paramount Newsreel, 1 February, 1947: Jewish Refugees Arrive in...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בפברואר 1947: פליטים יהודים מגיעים לנמל חיפה ולירושלים

Paramount Newsreel, 1 February, 1947: Syrian Army Prepares for a...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בפברואר 1947: הצבא הסורי מתאמן לקראת מלחמה בפלשתינה

Paramount Newsreel, 1 January, 1936: A View of the Old City of...

1936
יומן פרמאונט מיום 1 בינואר 1936: מבט על העיר העתיקה בירושלים, 1936

Paramount Newsreel, 1 January, 1936: Arab people and street...

1936
יומן פרמאונט מיום 1 בינואר 1936: סמטאות העיר העתיקה בירושלים

Paramount Newsreel, 1 January, 1936: Jewish Immigrants Board the...

1936
יומן פרמאונט מיום 1 בינואר 1936: מהגרים יהודים עולים על האונייה גלילאה בדרכה לפלשתינה

Paramount Newsreel, 1 January, 1940: The British tighten their...

1940
יומן פרמאונט מיום 1 בינואר 1940: הצבא הבריטי מחזק את נוכחותו בפלשתינה

Paramount Newsreel, 1 January, 1947: Pilgrims Procession at the...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בינואר 1947: תהלוכת צליינים ברובע הנוצרי בירושלים

Paramount Newsreel, 1 January, 1947: Pilgrims Walk the Via...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בינואר 1947: צליינים בוויה דולורוזה בעיר העתיקה בירושלים

Paramount Newsreel, 1 January, 1948: Arab Volunteers Prepare for...

1948
יומן פרמאונט מיום 1 בינואר 1948: לוחמים ערבים מתגייסים למלחמה בפלשתינה, פיגוע טרור בידי ערבים ברחוב בן יהודה בירושלים

Paramount Newsreel, 1 July, 1947: Illegal Immigrant Ship Exodus...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 ביולי 1947: אוניית המעפילים אקסודוס מגיעה לנמל חיפה

Paramount Newsreel, 1 June, 1947: British Police Exhibits...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 ביוני 1947: המשטרה הבריטית חושפת מצבורי נשק שנמצאו בקרית שאול

Paramount Newsreel, 1 June, 1947: Jewish Suspects Held for...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 ביוני 1947: חשודים יהודים מעוכבים לחקירה לאחר שחרור חיילים בריטים חטופים

Paramount Newsreel, 1 June, 1947: Two British Soldiers Released...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 ביוני 1947: שחרור שני חיילים בריטים שנחטפו בידי אנשי האצ"ל

Paramount Newsreel, 1 March, 1934: Jaffa fire of 1934

1934
יומן פרמאונט מיום 1 במרץ 1934: שריפה ביפו

Paramount Newsreel, 1 March, 1947: Huge Fire Set in...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 במרץ 1947: שריפת ענק בעקבות הצתת מיכלי דלק של הבריטים בנמל חיפה

Paramount Newsreel, 1 March, 1949: Release of Arab Prisoners of...

1949
יומן פרמאונט מיום 1 במרץ 1949: שחרור שבויי מלחמה ערבים במעבר מנדלבאום בתום מלחמת העצמאות

Paramount Newsreel, 1 May, 1948: High Commissioner for Palestine...

1948
יומן פרמאונט מיום 1 במאי 1948: הנציב הבריטי העליון הגנרל אלן קנינגהאם עוזב את פלשתינה בעקבות הקמת מדינת ישראל

Paramount Newsreel, 1 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 1 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון מעניק את דגל ישראל לעיר פילדלפיה

Paramount Newsreel, 1 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 1 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון נפגש עם מזכיר ההגנה ומזכיר המדינה האמריקאים בוושינגטון

Paramount Newsreel, 1 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 1 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון נואם במסיבת עיתונאים בוושינגטון

Paramount Newsreel, 1 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 1 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון מבקר בהיכל העצמאות בפילדלפיה

Paramount Newsreel, 1 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 1 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון פוקד את קברו של דוד מרכוס באקדמיה הצבאית ווסט פוינט

Paramount Newsreel, 1 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 1 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון מבקר בפנטגון במהלך ביקורו בארצות הברית

Paramount Newsreel, 1 November, 1949: Chief Rabbis of Israel...

1949
יומן פרמאונט מיום 1 בנובמבר 1949: הפגנה נגד תכנית הבינאום של ירושלים בנוכחות הרבנים הראשיים לישראל

Paramount Newsreel, 1 November, 1952: The Funeral of President...

1952
יומן פרמאונט מיום 1 בנובמבר 1952: הלווייתו של הנשיא חיים ויצמן ברחובות

Paramount Newsreel, 1 November, 1955: Israeli Ambassador Abba...

1955
יומן פרמאונט מיום 1 בנובמבר 1955: שגריר ישראל בארצות הברית, אבא אבן, מבקר באוניברסיטת נוטרדאם באינדיאנה

Paramount Newsreel, 1 October, 1947: Ruins of the British Police...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 באוקטובר 1947: הריסות בית הבולשת הבריטית בחיפה לאחר התקפת האצ"ל

Paramount Newsreel, 1 October, 1948: President Chaim Weizmann...

1948
יומן פרמאונט מיום 1 באוקטובר 1948: הנשיא חיים ויצמן נואם בפני חברי מועצת המדינה הזמנית

Paramount Newsreel, 1 October, 1953: US special envoy Eric...

1953
יומן פרמאונט מיום 1 באוקטובר 1953: השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, אריק ג’ונסטון, מבקר בישראל

Paramount Newsreel, 1 September, 1946: British soldiers assemble...

1946
יומן פרמאונט מיום 1 בספטמבר 1946: חיילים בריטים עוצרים חשודים יהודים בפיצוץ מסילת רכבת

Paramount Newsreel, 1 September, 1946: British soldiers rounding...

1946
יומן פרמאונט מיום 1 בספטמבר 1946: חיילים בריטים חוקרים צעירים יהודים בעקבות הפיצוץ בחיפה

Paramount Newsreel, 1 September, 1946: The explosion of the...

1946
יומן פרמאונט מיום 1 בספטמבר 1946: לאחר פיצוץ תחנת הרכבת בחיפה - שחרור העצורים ופינוי ההריסות

Paramount Newsreel, 1 September, 1947 : Tel Aviv Mayor Israel...

1947
יומן פרמאונט מיום 1 בספטמבר 1947: ראש עיריית תל אביב ישראל רוקח וראש עיריית רמת גן אברהם קרניצקי משוחררים ממעצר

Paramount Newsreel, 1 September, 1955: First Oil Discovery in...

1955
יומן פרמאונט מיום 1 בספטמבר 1955: גילוי נפט ראשון בשדה הנפט חלץ (חוליקאת)

Paramount Newsreel, 10 December, 1956: Prime Minister David Ben...

1956
יומן פרמאונט מיום 10 בדצמבר 1956: ראש הממשלה דוד בן גוריון בכנס "מלווה הביטחון" בתל אביב

Paramount Newsreel, 10 December, 1956: UN Observers Monitor the...

1956
יומן פרמאונט מיום 10 בדצמבר 1956: כוח משקיפי או"ם בגבול ישראל-ירדן

Paramount Newsreel, 11 January, 1955: Military Tension on the...

1955
יומן פרמאונט מיום 11 בינואר 1955: מתח בגבול הדרומי בין מצרים לישראל, תגובות שגרירי מצרים וישראל באו"ם

Paramount Newsreel, 11 May, 1949: Israel Joins the United...

1949
יומן פרמאונט מיום 11 במאי 1949: מדינת ישראל מציינת יום עצמאות ראשון ומצטרפת לארגון האומות המאוחדות

Paramount Newsreel, 14 April, 1949: First President of Israel...

1949
יומן פרמאונט מיום 14 באפריל 1949: קטעים מדבריו של הנשיא חיים ויצמן בביקורו בארה"ב

Paramount Newsreel, 14 April, 1949: Israeli President Chaim...

1949
יומן פרמאונט מיום 14 באפריל 1949: הנשיא חיים ויצמן מגיע לביקור בניו יורק

Paramount Newsreel, 14 April, 1949: President Chaim Weizmann...

1949
יומן פרמאונט מיום 14 באפריל 1949: הנשיא חיים ויצמן בהצהרה לתקשורת במהלך ביקורו בארה"ב

Paramount Newsreel, 14 February, 1949: First Session of the...

1949
יומן פרמאונט מיום 14 בפברואר 1949: ישיבתה הראשונה של כנסת ישראל

Paramount Newsreel, 14 July, 1941: The signing of the armistice...

1941
יומן פרמאונט מיום 14 ביולי 1941: חתימה על הסכם שביתת הנשק סיינט ג’ין (הסכם עכו) בין צרפת ובריטניה

Paramount Newsreel, 14 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 14 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון נפגש עם המדען אלברט איינשטיין באוניברסיטת פרינסטון

Paramount Newsreel, 16 February, 1949: Israels Constituent...

1949
יומן פרמאונט מיום 16 בפברואר 1949: האסיפה המכוננת מתכנסת לישיבה ראשונה

Paramount Newsreel, 17 April, 1956: Military Parade in Haifa on...

1956
יומן פרמאונט מיום 17 באפריל 1956: המצעד הצבאי בחיפה במסגרת חגיגות יום העצמאות

Paramount Newsreel, 17 February, 1949: Chaim Weizmann Sworn in...

1949
יומן פרמאונט מיום 17 בפברואר 1949: השבעתו של חיים ויצמן לנשיא הראשון של מדינת ישראל, וישיבת הכנסת הראשונה

Paramount Newsreel, 17 March, 1947: A Crowd Gathers in the...

1947
יומן פרמאונט מיום 17 במרץ 1947: התקהלות ברחובות ירושלים עם הסרת העוצר הצבאי

Paramount Newsreel, 17 March, 1947: Crowd Gathers in the Street...

1947
יומן פרמאונט מיום 17 במרץ 1947: קהל נאסף ברחובות ירושלים עם הסרת העוצר הצבאי

Paramount Newsreel, 18 April, 1956 : Israeli Marathon Runner...

1956
יומן פרמאונט מיום 18 באפריל 1956: הרץ הישראלי שלום קהלני מגיע לניו יורק עם לפיד העצמאות

Paramount Newsreel, 23 April, 1950: Israel Marks Its Second...

1950
יומן פרמאונט מיום 23 באפריל 1950: חגיגות יום העצמאות השני של מדינת ישראל

Paramount Newsreel, 23 July, 1946: Arab Officer prepares the...

1938
יומן פרמאונט מיום 23 ביולי 1946: פגישה של מנהיגים פלסטינים מ"המשרד הערבי"

Paramount Newsreel, 24 December, 1946: Crowds gather for...

1946
יומן פרמאונט מיום 24 בדצמבר 1946: קהל נאסף לתהלוכת חג המולד בירושלים

Paramount Newsreel, 28 February, 1947: Illegal Immigrant Ship...

1947
יומן פרמאונט מיום 28 בפברואר 1947: אוניית המעפילים חיים ארלוזורוב מגיעה לנמל חיפה

Paramount Newsreel, 3 August, 1949: The Coffin of Zionist Leader...

1949
יומן פרמאונט מיום 3 באוגוסט 1949: ארונו של בנימין זאב הרצל מובא לקבורה בישראל

Paramount Newsreel, 3 November, 1955: David Ben-Gurion resumes...

1955
יומן פרמאונט מיום 3 בנובמבר 1955: דוד בן גוריון שב לתפקיד ראש הממשלה לאחר פרישה של שנתיים

Paramount Newsreel, 30 June, 1948: British Troops Leave...

1948
יומן פרמאונט מיום 30 ביוני 1948: הצבא הבריטי עוזב את פלשתינה, וגנרל גורדון מקמילן מעביר את השלטון לנציגי מדינת ישראל

Paramount Newsreel, 4 April, 1931: Theoretical physicist from...

1931
יומן פרמאונט מיום 4 באפריל 1931: אלברט איינשטיין משתתף בסעודה חגיגית למען ארץ ישראל

Paramount Newsreel, 8 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 8 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון נפגש עם נשיא ארצות הברית הארי טרומן

Paramount Newsreel, 9 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 9 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון משתתף במצעד יום העצמאות הישראלי במהלך ביקורו בניו יורק

Paramount Newsreel, 9 May, 1951: Israeli Prime Minister David...

1951
יומן פרמאונט מיום 9 במאי 1951: ראש הממשלה דוד בן גוריון מבקר בבניין עיריית ניו יורק

Pathe Newsreel, 1 January 1948: Nazareth After Its Occupation in...

1948
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1948: העיר נצרת לאחר כיבושה במלחמת העצמאות

Pathe Newsreel, 1 January, 1918: British Army Enters Bethlehem...

1918
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1918: כוחות צבא בריטים נכנסים לבית לחם בתום מלחמת העולם הראשונה

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: A Framer Plows a Field

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: איכר חורש אדמות

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: A Small Family Farm in Rural...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: משק משפחתי קטן בפלשתינה-ארץ ישראל

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: An Ad for Fundraising Event for...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: מודעה הקוראת לתרום לטובת מימון טרנספורט לילדים יהודים מגרמניה לארץ ישראל-פלשתינה

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Buildings of the Architectural...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: בתים בסגנון הבינלאומי בשדרות רוטשילד בתל אביב

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Central Tel Aviv in the 1930s:...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: תיעוד תל אביב בשנות ה-30: שכונת נורדיה, רחוב אלנבי ובית הספר בלפור

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Construction Works at a...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: עבודות בנייה בקו החוף

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Construction sites in Tel Aviv

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: אתר בנייה בתל אביב

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Evolution of Tel Aviv

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: התפתחות העיר תל אביב

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Haifa Street Scenes Including...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: רחובות חיפה ותיעוד בית השעון בסוף שנות השלושים

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Haifa and a Nearby Kibbutz in...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: מבט על חיפה וקיבוץ סמוך בסוף שנות השלושים

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Jaffa Street in Jerusalem in...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: רחוב יפו בירושלים בשנות השלושים

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Jerusalem City Center in the...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: מרכז ירושלים בסוף שנות השלושים

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Jerusalem Newsstand Features...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: דוכן עיתונים בירושלים

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Jewish Workers Farm in...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: פועלים עובדים בחקלאות בתקופת המנדט הבריטי

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Kibbutz Workers Construct a New...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: הקמת מבנה חדש באחד מקיבוצי הארץ

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Overview of Industrial Plants...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: סקירה של מפעלי תעשייה בנשר בימי המנדט הבריטי

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Residential Street in Tel Aviv

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: רחוב מגורים בתל אביב

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Ship Docking at an Unknown Port...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: אונייה עוגנת בנמל בלתי ידוע בפלשתינה

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Signs for professional services...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: שלטים של בעלי מקצוע יהודים בתל אביב

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Tel Aviv Residential Street in...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: רחוב מגורים בתל אביב בסוף שנות השלושים

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: The Great Synagogue in Tel Aviv

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: בית הכנסת הגדול בתל אביב

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Tiberias and the Naharayim...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: טבריה ותחנת הכוח בנהריים

Pathe Newsreel, 1 January, 1938: Writing and Printing in Hebrew,...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: כתיבה והדפסה בעברית, סופר סת"ם ומנגד הדפסת עיתון הארץ

Pathe Newsreel, 1 January, 1950: Citrus harvest in Israel

1950
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1950: קטיף תפוזים בישראל

Pathe Newsreel, 1 January, 1950: New Immigrants Arrive at...

1950
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1950: עולים חדשים מגיעים למחלקת ההגירה בנמל תל אביב

Pathe Newsreel, 1 January, 1950: Teenagers in Israel Play Ball...

1950
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1950: בני נוער בישראל משחקים בכדור ומתעמלים

Pathe Newsreel, 1 January, 1950: Workers in a Citrus Fruit...

1950
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1950: פועלות ופועלים בבית אריזה לפרי הדר

Pathe Newsreel, 10 November, 1952: Obituaries of First President...

1952
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 10 בנובמבר 1952: הספדים לנשיא מדינת ישראל חיים ויצמן, ולמנהיג הפועלים האמריקאי פיליפ מורי

Pathe Newsreel, 10 November, 1952: The Funeral of Israeli...

1952
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 10 בנובמבר 1952: הלווייתו של הנשיא חיים ויצמן

Pathe Newsreel, 25 May, 1953: A Military Delegation From...

1953
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 25 במאי 1953: משלחת צבאית מיוגוסלביה מגיעה לישראל

Pathe Newsreel, 25 May, 1953: Head of Yugoslavian Military...

1953
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 25 במאי 1953: ראש המשלחת הצבאית מיוגוסלביה סוקר מסדר צבאי

Pathe Newsreel, 25 May, 1953: Head of the Yugoslavian Military...

1953
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 25 במאי 1953: ראש המשלחת הצבאית היוגוסלבית נפגש עם הרמטכ"ל מרדכי מקלף

Pathe Newsreel, 27 April, 1948: Haganah Members Watch Over the...

1948
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 27 באפריל 1948: חברי ארגון ההגנה מתצפתים על הכפר הפלסטיני אל-קסטל

Pathe Newsreel, 27 March, 1950: Israel Seeks Housing Solutions...

1950
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 27 במרץ 1950: ישראל מחפשת פתרונות דיור לעולים הרבים

Pathe Newsreel, 28 March, 1932: “Queen Esther” Beauty Contest...

1932
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 28 במרץ 1932: תחרות היופי "מלכת אסתר" לנשים יהודיות נערכת בניו יורק

Pathe Newsreel, 3 September, 1951: Israeli Ambassador Abba Eban...

1951
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 3 בספטמבר 1951: שגריר ישראל בארצות הברית, אבא אבן, ומזכיר המדינה האמריקאי חותמים על הסכם ידידות

Pathe Newsreel, 4 February, 1931: A Choir of Cantors Singing at...

1931
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 4 בפברואר 1931: מקהלת חזנים מופיעה בקונצרט בניו יורק

Pathe Newsreel, 4 January, 1925: Opening Ceremony of the Hebrew...

1925
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 4 בינואר 1925: טקס פתיחת האוניברסיטה העברית בהר הצופים

Pathe Newsreel. 1 January, 1938: Architectural Styles of...

1938
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 בינואר 1938: סגנונות אדריכלות של בית החולים בילינסון ומרכז תל אביב בסוף שנות השלושים

Pathe Newsreel: Prime Minister Moshe Sharett Proposes David...

1955
יומן פאת’ה האמריקאי מיום 1 במרץ 1955: ראש הממשלה משה שרת מציע לדוד בן גוריון את תפקיד שר הביטחון