נקמה יהודית

אלכסנדר שבתאייב
נקמה יהודית להזמנה

ג'קי

רחל אסתרקין
ג’קי חינם