ארץ האמונה

1950
  • דירוג
על ישובי ארגון "המזרחי" במדינת ישראל. [ארכיון שפילברג]