קלרה הקדושה

ארי פולמן, אורי סיון
קלרה הקדושה להזמנה