בורא המילים: אליעזר בן־יהודה

אלי כהן
בורא המילים: אליעזר בן־יהודה חינם