ערבה

1976
  • דירוג
ישובים חדשים בערבה. [ארכיון שפילברג]