יצחק שדה

1969
  • דירוג

סרט תיעודי שהפיק שירות הסרטים הישראלי על יצחק שדה. הסרט הופק בשיתוף הסוכנות היהודית.
“פקודותיו ניתנו כלאחר יד, בשקט, ונתקבלו כפקודות שאין עוררין עליהן,” מספר סגן ראש הממשלה יגאל אלון על מפקדו לשעבר יצחק שדה. סרט זה סוקר את תולדות חייו של מפקד הפלמ”ח הראשון, שנודע בכינויו “הזקן”. הסרט מתמקד בתרומתו של שדה לעיצוב תורת הלחימה של ההגנה וצה”ל.