יומן כרמל II-261, מיום 24 באוגוסט, 1958

1958
  • דירוג