יומן כרמל II-146, מיום 23 באפריל, 1954

1954
  • דירוג