יומן כרמל II-135, מיום 20 בנובמבר, 1953

1953
  • דירוג