יומן כרמל II-133, מיום 23 באוקטובר, 1953

1953
  • דירוג