יומן כרמל II-085, מיום 9 בנובמבר, 1951

1951
  • דירוג