יומן כרמל II-069, מיום 7 באפריל, 1951

1951
  • דירוג