יומן כרמל I-095, מיום 11 ביולי, 1937

1937
  • דירוג