יומן כרמל I-086, מיום 9 במאי, 1937

1937
  • דירוג