יומן כרמל I-083, מיום 19 באפריל, 1937

1937
  • דירוג