יומן כרמל I-063, מיום 20 בנובמבר, 1936

1936
  • דירוג