יומן כרמל I-208, מיום 3 בפברואר, 1940

1940
  • דירוג