יומן כרמל I-199, מיום 11 בנובמבר, 1939

1939
  • דירוג