יומן כרמל II-212, מיום 6 באוקטובר, 1956

1956
  • דירוג