יומן כרמל II-210, מיום 7 בספטמבר, 1956

1956
  • דירוג