יומן כרמל II-203, מיום 2 ביוני, 1956

1956
  • דירוג