יומן כרמל II-182, מיום 6 באוגוסט, 1955

1955
  • דירוג