Z32

אבי מוגרבי
  • דירוג

המשחק בין דמויות אמיתיות לדמויות בדיוניות מגיע לשיאו בסרט “Z32”. הדמויות מופיעות כשעל פניהן מסכה דיגיטלית המשתנה לאורך הסרט – אלמנט מתחום התיאטרון, שמוגרבי מנצל את המדיום הדיגיטלי כדי להעביר באמצעותו מסר. המסכה נועדה אמנם להסתיר את זהותו של המספר, אך בה בעת היא מעניקה לו הגנה. בעצם, מי שמעניק לו אותה הוא הבמאי, כפי שהוא מעיד על עצמו. גם כאן מתערער מושג האמת. מוגרבי נוקט מניפולציות קולנועיות שונות בכל סרט, אבל ב-“Z32” הוא בוחר לחשוף אותן כדי לדבר על הצורך בהסתרה. את מי הוא מסתיר בעצם, שואל הסרט, והאם הוא למעשה עוזר לרוצח להסתתר? האבסורד שבסיטואציה כה עמוק, שמוגרבי מוצא מפלט בבחירה לשיר את מחשבותיו ולבטיו. הוא מביא לסלון ביתו תזמורת קאמרית שתנגן בעודו שר את שעל לבו ביחס למושא הסרט.
מעשה ההסתרה הוא גם חלק מההסכם שנעשה בין הבמאי לדמות כדי לספר את סיפורה. בשאלה שמעלה מוגרבי נחשף המעשה, אך עצם העלאת השאלה מביעה מודעות והכרה שיכולה להביא להבנת צעד זה של הבמאי, ולהערכה על עצם העלאת הנושא לדיון. בפרספקטיבה של היום זהו מעשה לא פשוט.
הסרט מתקדם במקביל לווידוי מפי החייל שרצח, המשחזר (הדהוד של “השחזור”, סרטו הראשון של מוגרבי?) את מה שקרה באירוע נקודתי באחד הכפרים בגדה, לשם יצאה היחידה המובחרת שאליה השתייך למבצע נקמה על הרג שישה חיילים. במעין תהליך וידוי ובקשת מחילה, החייל מציג את השחזור בפני מוגרבי. הוא עושה זאת בסלון ביתו, בשטח עצמו, במקום האירוע ומול חברתו לחיים, שמתמודדת עם העובדה שבחיר לבה הוא אדם שהרג במודע אנשים אחרים.
שוב אנו נפגשים עם דמותה של אשת הבמאי, קול המוסר בסרט (כמו בסרטיו הקודמים), שלא מוכנה שרוצח יישב בסלון ביתם. באחת הסצנות מוגרבי בא בחשבון עם עצמו: האם אני מסתיר רוצח בסרטי, הוא שואל, ואף מוחל לחייל לאחר שהביע חרטה? זו סצנה מטרידה ומטלטלת מבחינות רבות. מה קורה לחיילים במלחמה, מה מאפשר להם לבצע מעשים כאלו, ובזמן אמת אף להתגאות בהצלחתם? כמה מהם באים בחשבון עם עצמם, והאם סופו של המעשה במחילה שהם מבקשים לעצמם מאיתנו? בעצם, הבמאי שואל כאן האם הוא רשאי למחול לדמות שעומדת במרכז סרטו – ובכך בעצם למחול לעצמו על הענקת מקלט לרוצח. האם הבמאי הוא בעצם כולנו, שמקבלים ומוחלים?

Subscribe to our mailing list and stay up to date
הירשמו לרשימת התפוצה שלנו והישארו מעודכנים

This will close in 0 seconds