הרודיון: תעלומת קברו של הורדוס

1984
  • דירוג

מדרום-מזרח לעיר בית לחם מזדקרת גבעת ההרודיון, ובראשה שרידי אחד ממבצריו של הורדוס הגדול. בכתביו של יוספוס פלביוס נזכר מקום זה כמקום קבורתו של הורדוס. הסרט מתחקה אחר דמותו של המלך ומתאר את ימיו האחרונים. אחר כך הוא מתמקד במחקר הארכיאולוגי בהרודיון ובעיקר בחיפוש קברו של הורדוס. הארכיאולוג אהוד נצר, המופיע כאן ושיעץ להפקת הסרט, עתיד לגלות את מקום הקבר בעשור הראשון של המאה ה-21, ולמצוא את מותו באתר חודשים ספורים אחר כך. הארכיאולוג מאיר בן דב מציג את תפקידו של הורדוס בעיצוב הר הבית. גם הישגי הבניה הנוספים של הורדוס, באלכסנדריה, במצדה ובאלכסנדריון, זוכים לזרקור.

אישים בקטע: