המאבק הנצחי

1954
  • דירוג
מאמציה של מדינת ישראל הצעירה לפתח את אזור הנגב.