עת עדרים

1965
  • דירוג

סרט תיעודי שהפיקה ההסתדרות הכללית על ענף הצאן בישראל.
החליבה כבר לא נעשית ביד, הכבשים מקבלות טיפולים רפואיים מודרנים, ותהליך הגיבון ממוכן. האם התעשייה תדחק את רגלי הרעייה בישראל? סרט קצר זה דן בעתידם של הרועה והכבשים בעולם המודרני. דיאלוגים בין השחקנים אילי גורליצקי (המחופש לכבשה שחורה) ובומבה צור (בעור כבשה לבנה) ממחישים את הקונפליקט בין הקדמה לרעייה.