חינוך לכל החיים

1973
  • דירוג
על הצורך להשקיע עוד כסף ומשאבים בחינוך בישראל.