חינוך לכל החיים

1973
  • דירוג
סרטון שהפיקה המגבית היהודית המאוחדת כדי לגייס תרומות עבור מערכת החינוך בישראל. המלה הכתובה היא אחת מיסודות התרבות היהודית. סרטון זה מדגיש את חשיבות החינוך למימוש החזון הציוני בישראל ומציג את מוסדות החינוך הישראליים, שחלקם נתמכים בידי המגבית: גני ילדים, אולפני עברית לעולים חדשים, בתי הספר המקצועיים של רשת אורט, בתי ספר חקלאיים ואוניברסיטאות.
אישים בקטע: