מעגלים

1985
  • דירוג

סיפוריהם של שישה מנהיגים, בהם מאיר שטרית ואלי עמיר, שהגיעו לארץ כילדים.