הם באו כדי להישאר

1974
  • דירוג
עמידתם האיתנה של תושבי עיירות הפיתוח לאחר פיגועים ומעשי טרור.