הם באו כדי להישאר

1974
  • דירוג

סרטון שהופק עבור המגבית היהודית המאוחדת. המגבית מתמקדת הפעם בחייהם של תושבי עיירות פיתוח ובעיקר בסבלותם בהיותם ממוקמים באזורי ספר ופגיעים למעשי טרור ולירי קטיושות. ערי הפיתוח מתוארות כנס של עשייה ציונית, ואירועים אלימים שהתרחשו בהם, בהם הטבח במעלות, שהתרחש בשנת 1974, מודגשים גם במחיר מראות קשים לצפייה.

נושאים קשורים: