יומן כרמל הרצליה 272, 1959

1959
  • דירוג

יומן זה הוא חלק מאוסף יומני כרמל הרצליה. יומני כרמל הרצליה הם יומני קולנוע באורך של כעשר דקות כל אחד, שצולמו בשחור לבן והוקרנו בבתי הקולנוע בישראל בין השנים 1971-1958. יומני כרמל הרצליה הציגו את האירועים האקטואליים במדינת ישראל של אותן שנים. בשנת 1971 הופסקה הפקת היומנים והקרנתם בעקבות הקמת הטלוויזיה הישראלית והירידה בביקוש ליומני חדשות קולנועיים.