יומן כרמל II-267, מיום 14 בנובמבר' 1958

1958
  • דירוג