מתח גבוה

1961
  • דירוג

סרט בהפקת מנהל ההסברה ומשרד הפיתוח. נסיון מעט אוונגרארדי להציג את ייצור החשמל בישראל, את פיזורו ואת השימוש בו. אמצעי ייצור החשמל מוצגים לצד דימויים מן הסקטורים הצורכים אותו: בתעשייה, בשאיבת מים, בהשקייה ובשימוש עסקי עירוני. מול כל אלה מוצגת כניגוד קהילה כפרית ״נחשלת״, שמוטיבים של ערביי הארץ ושל יהדות המזרח מעורבים בה.