שבילי מולדת: קיסריה

1956
  • דירוג

מבט על קיסריה העתיקה ועל קיבוץ שדות ים הסמוך לה. תולדות קיסריה נמסרות מנקודת מבט המדגישה את ההיבט היהודי בהן: כאן נאסרו והוצאו להורג מורדים יהודים בידי הרומאים. כאן גם התקיימו חיים יהודיים ייחודיים. הסרט נפתח במראה חורבותיו של כפר המוסלמים הבוסנים בקיסריה, שנחרב השנת 1948. הוא מציג את מצב החפירות בראשית שנות השישים, אז טרם נחשפו מרבית השרידים שנראים לעין באתר כיום ובמקביל נותרו בשטח פסלים שנלקחו מאז למוזיאונים. ״רצפת הציפורים״ הנפלא, המרוחקת משטחי הגן הלאומי, חשופה כבר.

אישים בקטע: